České zdravotnictví

České zdravotnictví , Zpravodaj | 16. 3. 2023 | Redakce
Praha, 16. 3. 2023 – V Česku přibylo lidí, kteří mají odolnou formu tuberkulózy – tzv. multirezistentní. Na tuto tuberkulózu běžné léky nezabírají a pacienti se z ní dostávají až dva roky. Plicní lékaři volají po vzniku…
České zdravotnictví | 15. 3. 2023 | Redakce
Aplikace funguje od 8. března 2016 a už neslouží pouze k přivolání pomoci přes nouzové tlačítko. „Jejím cílem je vytvořit komplexní nástroj, který nejen přivolá pomoc záchranářů v nouzi, ale pomůže nouzovým situacím předcházet,“…
České zdravotnictví | 14. 3. 2023 | Redakce
Povědomí o termínu „telemedicína“ se mezi lékaři i pacienty zvýšilo v době epidemie covidu-19. „Praxe jasně ukázala, že určitá forma hrazené distanční péče je potřebná,“ uvedl Král. Lékaři hojně využívali už dříve zavedenou…
České zdravotnictví | 8. 3. 2023 | Redakce
„Při bronchoskopických výkonech u těchto periferních plicních ložisek jsme dosud nejčastěji používali radiální ultrazvuk nebo skiaskopii. Jejich nevýhodou je, že u nich nejsou k dispozici řiditelné sondy a instrumentária a kvůli tomu se v řadě případů nedaří…
České zdravotnictví | 3. 3. 2023 | Redakce
Lidé v současnosti platí za využití lékařské a zubní pohotovostní služby 90 korun. Vedle pohotovostí ale v Česku fungují také urgentní příjmy zdravotnických zařízení, které lidé podle Válka nadužívají. „Regulace na urgentních příjmech…
Pro naplnění cíle univerzita spojila síly s dalšími partnery, například univerzitami v Lipsku nebo Kodani. Právě s nimi si rozdělí 350 milionů korun z Evropské unie na lidské kapacity a tréninky výzkumníků. Zbylých 500 milionů…
České zdravotnictví | 24. 2. 2023 | Redakce
Podrobné screeningové vyšetření plodu, při kterém je možné odhalit vrozené vady, ženy podstupují kolem 20. týdne těhotenství. „V případě, že je diagnostikováno podezření na vrozenou vývojovou vadu plodu, je důležité zbavit rodiče nejistoty,…
České zdravotnictví | 24. 2. 2023 | Redakce
„Letos pořídíme pět nových sanitek, příští rok tři a stejným tempem bude obnova pokračovat až do roku 2026. Jedná se o celkovou obnovu, cílem je modernizovat vozový park, umožnit vyřazení již vysluhujících…
České zdravotnictví | 22. 2. 2023 | Redakce
Pilotní projekt funguje v kraji od roku 2019, zaštiťuje ho Rodinné Integrační centrum se sídlem v Pardubicích a pobočkou v Lanškrouně na Orlickoústecku. Iveta Petrová z Orlickoústecka s desetiletou dcerou Martinou je první klientkou služby. Dívka…
České zdravotnictví | 17. 2. 2023 | Redakce
Nemocnice má novou ultrazvukovou techniku téměř za 6,5 milionu korun. „Pořízeny byly čtyři špičkové přístroje, nejnákladnější z nich slouží na gynekologicko-porodnickém oddělení, další na neurologii a anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Všechno vybavení bylo uhrazeno…