Vědci: Česko-australská protirakovinová látka účinkuje i na diabetes u myší

Diabetes druhého typu vědci u myší vyvolali šestiměsíční vysokotukovou dietou. „Po aplikaci MitoTam klesla tělesná hmotnost téměř na úroveň myší na kontrolní dietě. Došlo také ke snížení glukózy v krvi i produkce inzulinu, což naznačuje potlačení inzulinové rezistence,“ popsal Jiří Neužil, který vede Laboratoř molekulární terapie v BTÚ. „Mimořádný účinek vykázala látka také u jater, které kvůli ukládání tuku během diabetu ztrácejí funkci a dochází k jejich postupné cirhóze,“ dodal.

 

Látka MitoTam má podle vědců netradiční mechanismus účinku. Působí na mitochondrie, tedy energetické zdroje rakovinových buněk. „V těsné spolupráci s Klinikou diabetologie IKEM jsme zjistili, že právě působením na mitochondrie zabíjí MitoTam senescentní buňky, které mají charakteristiku stárnoucích, tedy méně funkčních buněk a které se hojně vyskytují u některých chorob, mezi nimiž je také diabetes druhého typu,“ popsal Neužil. „Poznatky o MitoTam z jeho testování na pacientech s nádory mohou velmi přispět k jeho případnému využití v léčbě diabetu 2. typu,“ dodal.

 

Látka MitoTam nedávno prošla první fázi klinických testů ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. Největší účinek látky byl prokázán u pacientů s nádorem ledvin. V jednom z případů podle akademie došlo k až 30násobnému zmenšení karcinomu. Druhá fáze testování má podle akademie začít v roce 2023.

 

Biotechnologický ústav je součástí centra Biocev ve Vestci, společného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy.