Výzkumy a studie

Výzkumy a studie | 24. 6. 2024 | redakce
K testování výkonu plic se používá tzv. maximální výdechová rychlost, jejíž zjištění je lehce dostupné. „Mezi výsledky tohoto měření a zhoršením plynulosti verbálního projevu, paměti či počítání je zřejmá souvislost. Jedinci se sníženým…
Výzkumy a studie | 20. 6. 2024 | redakce
„Vývojová dysgrafie se projevuje poruchou jemné motoriky, která se odráží v psaní. Děti mají problém s plynulým vedením čáry, s tvary písmen i organizací textu na stránce. To často vede k nečitelnému rukopisu a velké námaze…
Výzkumy a studie | 13. 6. 2024
Specifické hlasové symptomy Parkinsonovy nemoci odborníci na základě poslechového vyšetření definovali v roce 1968. „Tyto symptomy jsme schopni měřit digitálně z nahrávky hlasu a říkáme jim hlasové biomarkery. Vyšetřovanému umístíme k ústům kvalitní mikrofon…
Výzkumy a studie | 13. 6. 2024 | redakce
Analýza se zabývala mírou závažných natržení rodiček, spolu s počtem dětí, které potřebovaly antibiotika nebo pomoc s dýcháním na novorozeneckém oddělení, a počtem dětí, které při porodu zemřely. Vědci dospěli k závěru, že rizika pro…
Aktuálně , Výzkumy a studie | 11. 6. 2024 | redakce
Cílem výzkumu, pro který teď lékaři sbírají klinická data, je prokázat, že už v prvním trimestru těhotenství je možné z krve rozpoznat změny v imunitním systému, které signalizují, že se spouští proces spontánního…
Výzkumy a studie | 11. 6. 2024 | redakce
Nový výzkum, publikovaný v časopise Clinical Oral Investigations, porovnával výkon automatické metody detekce zubního kazu s výkonem sedmi zubních lékařů, tří začátečníků a čtyř zkušených odborníků. „Jejich úkolem bylo označit zubní kazy na…
Výzkumy a studie | 3. 6. 2024 | redakce
Jedná se o mnohem strmější nárůst než u kterékoli jiné věkové skupiny, přičemž druhý největší nárůst o 16 procent byl zaznamenán u osob mladších 25 let, zatímco nejnižší nárůst o deset procent byl zaznamenán u osob…
Výzkumy a studie | 29. 5. 2024 | redakce
Psychedelika mění vnímání, nálady a vědomí. Zájem o ně odstartoval v minulém století objev LSD. Jeho využití v léčbě psychických nemocí zkoumalo i někdejší Československo, patřilo k významným výzkumným centrům. Proces zastavil celosvětový zákaz LSD na…
Výzkumy a studie | 24. 5. 2024 | redakce
Výzkum se zaměřuje na glioblastom – nejčastější a nejagresivnější zhoubný nádor mozku. Šíří se velice rychle, bývá u něj častá recidiva, špatně se léčí a pacienti umírají do 12 až 15 měsíců. V České…
Výzkumy a studie | 23. 5. 2024 | redakce
Studie poskytuje mezinárodní srovnání v dlouhodobě sledovaných indikátorech týkajících se životního stylu školáků ve věku 11, 13 a 15 let. Získané údaje pak slouží jako podklad pro politiku a praxi s cílem zlepšit kvalitu…