Podané ruce: Lidé víc propadají závislostem, může za to pandemie i válka

Výzkumy a studie | 22. 9. 2022

Pandemie, válka i zdražování mohou podle společnosti ovlivnit duševní zdraví lidí, někteří pak snáze propadnou závislostem. „Již během pandemie lidé častěji sahali po psychoaktivních látkách a alkoholu. Týkalo se to zejména těch, kteří s látkami měli problém už dříve, nebo se pohybovali na hraně rizikového chování. Bohužel se k nám vraceli i dlouholetí abstinující. Například se navýšily počty lidí, kteří se k nám vraceli na substituční léčbu. Finanční problémy, nezaměstnanost, ale i stres spojený s válkou může mít podobné důsledky,“ řekl ředitel Podaných rukou Jindřich Vobořil. Během substituční léčby se nahrazuje užívání původní drogy jinou látkou s podobnými účinky, ale menšími zdravotními riziky.

 

Roste poptávka také po tzv. harm reduction službách, jejichž principem je poskytovat bezpečný a sterilní materiál, a minimalizovat tak rizika aplikování drog v nehygienických podmínkách. Hlavně injekční podávání drog je totiž spojeno s mnoha infekčními nemocemi. S distribucí sterilních materiálů pomáhá například skupina Street Support Brno složená z pracovníků, kteří mají sami zkušenosti s užíváním drog.

 

„Takzvané výměnné programy jsou efektivní v prevenci přenosu HIV a virových hepatitid, zejména pokud jsou kombinovány s dalšími harm reduction a léčebnými službami, například s programy substituční léčby. V konečném důsledku chrání zdraví celé společnosti,“ uvedl ředitel pro vědu a výzkum organizace Podané ruce Viktor Mravčík. Další harm reduction metodou, kterou chce společnost v Česku zavádět, jsou aplikační místnosti. „Aplikační místnosti snižují výskyt předávkování a kriminality a zvyšují bezpečí místních komunit,“ dodal Mravčík.

 

Kromě závislosti na tvrdých drogách a lécích přibývá lidí, kteří mají problémy s pitím alkoholu v rizikové míře. Jedním z řešení mohou být tzv. mokrá centra, ve kterých není primárním cílem úplná abstinence, ale kontrolované užívání alkoholu. Jedno takové kontaktní centrum pro lidi bez domova je v Brně ve Vlhké ulici, organizace Podané ruce by ráda otevřela další například v Olomouci nebo ve Zlíně. „Přestože je v České republice léčba závislosti na alkoholu orientovaná především abstinenčně, ve světě se rozvíjejí programy založené na kontrolovaném užívání a podávání alkoholu. Průkopníkem programů regulovaného pití u nás je právě Společnost Podané ruce, která první takový program u nás spustila v září 2020,“ řekl Mravčík.

 

Během pandemie nerostla jen závislost na návykových látkách, ale také například na sázení, automatech či počítačových hrách. Kvůli zavřeným hernám se navíc spousta hráčů přesunula na on-line stránky a aplikace. „V souvislosti s tímto trendem připravujeme spuštění celostátní kampaně, jejíž zahájení plánujeme už na září. Hlavním záměrem kampaně je, aby se náš portál Naberte kurz poskytující pomoc hráčům proměnil v národní linku, která se dostane do povědomí nejen hráčů samotných, ale také ostatních kolegů a pomáhajících profesionálů,“ řekl Carlos Hrubý z Podaných rukou.