Děti zvyklé pít nápoje s kofeinem mají horší paměť a odolnost vůči závislostem

Autor: Redakce | Výzkumy a studie | 8. 11. 2023

Odborníci zveřejnili výsledky své studie v adiktologickém magazínu Substance Use & Misuse. Došli v ní k závěru, že častá konzumace sycených nápojů s obsahem kofeinu může zhoršovat paměť, schopnost koncentrace a negativně ovlivňovat vývoj mozku.

Děti, které přiznaly, že nápoje s kofeinem pijí pravidelně, v testech paměti zaostávaly za svými vrstevníky, kteří tyto nápoje nepijí. Mezi těmito dvěma skupinami byl značný rozdíl i při porovnání mozkové aktivity – konzumenti kofeinu vykazovali nižší aktivitu v přední mozkové kůře, což je jev často vídaný u jedinců, kteří mají diagnostikovanou poruchu pozornosti (ADHD) nebo trpí závislostí na alkoholu či drogách. Děti zvyklé na kofein jsou také náchylnější vyzkoušet alkoholické nápoje.

„Naše závěry napovídají, že denní konzumace kofeinových limonád je prediktivním faktorem pro užívání návykových látek v blízké budoucnosti. Jedním z možných vysvětlení je, že látky obsažené v kofeinových limonádách, tedy kofein a cukr, mohou mít toxikologický dopad na mozek, což jedince činí citlivějším na silnější působení tvrdších drog jako je alkohol,“ uvedla Mina Kwonová, vedoucí výzkumného týmu.

Spoluautor studie, profesor Národní univerzity v jihokorejském Soulu An Wu-Jong se domnívá, že závěry jsou klíčové pro ochranu veřejného zdraví. „Je nesmírně důležité stanovit vědecky podložená doporučení ohledně konzumace kofeinových nápojů u dětí. Neexistuje shoda na tom, jaké množství kofeinu je u dětí bezpečné, a některé děti mohou být náchylnější k neblahým dopadům spojeným s častou konzumací kofeinu než jiné,“ řekl.