Za posledních 40 let je počet pacientů s cukrovkou více než čtyřnásobný. Jen v ČR přibývá každý rok až 30 tisíc diabetiků

Autor: redakce | Zpravodaj | 7. 11. 2017

Praha, 8.11.2017 (BENU)

Na světě žije více jak 400 milionů diabetiků, což je přibližně 8,5% populace. Toto číslo se za poslední desítky let několikanásobně zvýšilo (v roce 1980 to bylo zhruba 108 milionů pacientů) a předpoklady dalšího vývoje nejsou nijak optimistické. V roce 2030 bude diabetem trpět zhruba 15% celosvětové populace a cukrovka se stane sedmou nejčastější příčinou úmrtí. Čísla z České republiky odpovídají těm světovým. U diabetu je zásadní jeho včasné odhalení a nasazení adekvátní léčby, která zabrání dalšímu rozvoji diabetu a jeho přidružených nemocí. I proto se lékárny BENU rozhodly zařadit testování na diabetes do portfolia služeb pro pacienty. Podle prvních měření jeví zákazníci o testování zájem.

Podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) z roku 2013 bylo v České republice registrováno více než 861 tisíc pacientů (8,3% z celkové populace). Většinou se jedná o cukrovku 2. typu, která často propukne i díky nezdravému životnímu stylu, ale kterou můžeme při včasném odhalení uspokojivě léčit a předejít tak pozdním komplikacím. Poměrně velká část diabetiků však stále zůstává nediagnostikována – zhruba 2% obyvatel (asi 250 tisíc). Včasné odhalení nemoci je však základem pro úspěšnou léčbu. „Značná část těchto pacientů trochu tuší, že možná diabetem trpí, ale bojí se nechat se otestovat. Neuvědomují si ale, že takto hazardují se svým zdravím,“ říká Michala Belasová vedoucí BENU Lékárny v Praze na poliklinice Mazurská.

Včasná diagnóza je základ

V současnosti se čím dál více zkoumá i prediabetes, který diabetu předchází a kterým trpí zhruba 5% české populace. Jedná se o stav zvýšené hladiny cukru, která ale nedosahuje diagnostických hodnot pro diabetes. Právě s cílem včasného záchytu pacientů od května spustili ve vybraných lékárnách BENU projekt Screening diabetu neboli Selfmonitoring glykémie – testování hladiny cukru z kapilární krve, tedy z prstu, pacienta. „Někteří lidé mohou prostředí lékárny vnímat příjemněji, jako méně stresující, než čekárnu u lékaře, a proto jsme se rozhodli tuto službu zavést a přispět tak k včasnému záchytu diabetiků,“ komentuje Michala Belasová.

Se stále narůstajícími čísly se totiž cukrovka stává závažným sociálním i ekonomickým problémem. Za posledních 20 let se počet diabetiků zdvojnásobil a současný roční přírůstek registrovaných diabetiků je jen České republice kolem 25–30 tisíc. Tato alarmující čísla vedou celosvětově k tomu, že je možné označit výskyt diabetu za epidemii. S diabetem se totiž pojí výskyt některých závažných onemocnění. Například rozvoj aterosklerózy je u diabetika několikanásobně vyšší než u nediabetika. Až dvakrát vyšší je u diabetiků také riziko hypertenze (vysoký tlak). Proto je velice důležité odhalit cukrovku včas a včas nasadit adekvátní léčbu, aby nedocházelo k dalšímu rozvoji diabetu a jemu přidružených nemocí.

Prevence v lékárnách

Screening diabetu v lékárnách má především informační a preventivní charakter. Diagnózu samozřejmě musí určit a potvrdit odborný lékař na základě vyšetření glykémie v žilní plazmě. „Pro tuto službu máme řádně proškolené a trénované lékárníky, kteří mohou svou asistencí a správnou interpretací výsledku měření napomoci včasnému záchytu pacienta s neléčeným diabetem či prediabetem. Úzká spolupráce s lékaři je pro nás samozřejmostí,“ popisuje Michala Belasová.

V současné době probíhá testování na diabetes v 15 lékárnách BENU a v blízkých měsících se bude jejich počet rozšiřovat, do konce roku by jich mělo být zhruba 25. Od spuštění služby nicméně v lékárnách zaznamenali velký zájem pacientů. „Samozřejmě je ještě brzy na hodnocení, ale víme, že za první tři měsíce jsme změřili více než 370 pacientů, a z toho více než 20 pacientů mělo výrazně zvýšenou hladinu cukru. Po návštěvě lékaře byl v sedmi případech potvrzen diabetes, ve dvou případech prediabetes a u dvou pacientů došlo ke změně medikace, popisuje lékárnice z BENU Lékárny na pražské poliklinice Mazurská.