Zpráva o závislostech: Přes 500 lidí ročně zemře na intoxikaci alkoholem

Zpravodaj | 29. 2. 2024

„Měli jsme tu v posledních týdnech debatu u HHC,“ připomněl Vobořil případy dětí, které skončily v nemocnicích po požití cukrovinek s látkou, jejíž prodej bude do několika dnů zakázán. Ministerstvo zdravotnictví ve zdůvodnění zákazu citovalo údaj toxikologického střediska, že od června 2022 bylo intoxikovaných těmito látkami asi 170. „Na rozdíl od alkoholu nemá HHC fatální předávkování,“ řekl Vobořil.

Podle vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavly Chominové se ukazuje, že tyto psychoaktivní látky nemají tak vysoká zdravotní rizika, aby způsobovala zásadní zdravotní dopady. „Často je tam kombinace s dalšími látkami jako je alkohol, jiné psychoaktivní látky nebo psychoaktivní léky,“ uvedla.

Spotřeba alkoholických nápojů a tolerance k jejich konzumaci je podle odborníků v ČR dlouhodobě na vysoké úrovni. „Data z posledních tří let ukazují mírný pokles konzumace mezi muži. Mezi ženami však denní konzumace po poklesu sledovaném v době pandemie covidu-19 opět mírně vzrostla,“ uvedla Chominová, jejíž středisko dnes radě předložilo ke schválení Zprávu o alkoholu v České republice v roce 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v roce 2023.

Kuřáků v populaci podle nich v posledních třech letech ubývá. Denně kouří 16 procent dospělých, častěji muži a lidé ve věku 45 až 64 let. „Mezi mladými dospělými dochází současně s poklesem kouření klasických cigaret k nárůstu míry užívání alternativních tabákových a nikotinových výrobků,“ dodala Chominová. Ve studii z roku 2022 jedenáctiletí až patnáctiletí výrazně častěji přiznávají kouření elektronických než klasických cigaret.

„Přestože se míra zdanění závislostních produktů zvyšuje, inkaso spotřební daně nedosahuje odhadových společenských nákladů,“ uvedl Vobořil. U alkoholu odborníci náklady odhadují na 50 až 57 miliard korun, na spotřební dani se vybere 14 miliard korun. U kouření jsou odhady nákladů 170 miliard korun, daně 60 miliard korun.