Vyjádření pracovníků Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce k náhlému úmrtí profesora Antonína Holého

Autor: redakce | Zpravodaj | 16. 7. 2012

Vyjádření pracovníků Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce k náhlému úmrtí vzácného člověka a celosvětově uznávaného chemika, profesora Antonína Holého, který celý svůj život zasvětil poctivé vědecké práci.

Profesor Antonín Holý byl přední osobností české vědy celosvětového významu. Velkou část své profesní kariéry se věnoval vývoji léků proti některým infekčním nemocem. Největších úspěchů dosáhl na poli léčby virové žloutenky B a HIV infekce. Významným způsobem tak přispěl k úspěšnosti léčby těchto chorob. Jeho léky používáme denně s velkými léčebnými úspěchy stejně jako naši profesní kolegové na celém světě. Využíváním těchto léků se podařilo významně zkvalitnit a prodloužit život pacientů s těmito infekcemi.

MUDr. David Jilich (AIDS Centrum)
MUDr.Hana Roháčová, Ph.D. (primářka)