Virolog Plevka získal prestižní grant, zaměří se na viry napadající bakterie

Plevku zajímají konkrétně možnosti nasazení fágů proti zlatému stafylokoku. Při infekci člověka vytváří zlatý stafylokok často biofilmy, což umožní bakteriálním buňkám lépe odolávat antibiotikům a bránit se před lidským imunitním systémem. Pro léčbu biofilmu je nutná dlouhodobá aplikace několika antibiotik ve vysokých dávkách nebo chirurgické odstranění infikovaných tkání.

 

Alternativní přístup nabízí fágová terapie, která ale doposud nebyla schválena pro klinické použití, protože účinky na biofilm nejsou dostatečně probádané. Plevka a jeho výzkumný tým se studiem bakteriofágů zabývá několik let, nyní se zaměří na detailní studium fága s názvem phi812.

 

„Můj výzkumný projekt se zaměří na poznání dynamiky fágové infekce biofilmu a molekulární detaily následného množení fágů v hostitelských buňkách zlatého stafylokoka,“ řekl Plevka. „Vzhledem k tomu, že bakteriofág je 5000krát menší než špendlíková hlavička a my plánujeme charakterizovat, jak se fágy sestavují z jednotlivých součástí i jak se fágová infekce šíří biofilmem, použijeme ke studiu těchto procesů kombinaci pokročilých mikroskopických technik,“ doplnil Plevka.