Vhodný čas na očkování proti klíšťové encefalitidě. Případů klíšťové encefalitidy přibývá. ZP MV ČR na očkování vydala v roce 2018 19,4 milionů korun

Praha, 21. ledna 2019 (ZP MV ČR) – Klíšťová encefalitida je virové onemocnění postihující nervový systém. Přestože České republice dlouhodobě náleží prvenství v počtu nově nemocných za rok,1 průměrná proočkovanost se v naší zemi pohybuje pouze kolem 30 %.2 Závažnost choroby je variabilní, až u 7 % nemocných zanechává trvalé následky3 a v některých případech může končit úmrtím pacienta.2 Protože na ni neexistuje žádný účinný lék, léčba onemocnění je pouze symptomatická. Lékaři proto doporučují jako nejvhodnější formu prevence očkování.3 Přispívají na něj i zdravotní pojišťovny. Druhá největší, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) v loňském roce vydala na očkování proti klíšťové encefalitidě 19,4 miliony Kč.

Mezi lety 2006 a 2015 docházelo v České republice k postupnému snižování nemocnosti klíšťovou encefalitidou. Od roku 2016 však odborníci zaznamenávají nárůst nemoci. Zatímco v roce 2016 bylo zaznamenáno 565 onemocnění, na konci roku 2018 bylo diagnostikováno téměř 700 nových případů.4 Nárůst počtu onemocnění je z části způsoben vlažnějším přístupem pacientů k prevenci.

V roce 2018 se nepatrně snížil zájem o příspěvek na očkování proti této nebezpečné nemoci. „ZP MV ČR poskytuje svým klientům v rámci fondu prevence příspěvky na různé typy očkování. U klíšťové encefalitidy je prevence v podobě očkování nejefektivnější ochranou a my na ni přispíváme i v roce 2019 částkou 500 Kč, dětem pak až 1000 Kč. Loni tohoto příspěvku využilo přibližně 37 000 klientů a pojišťovna jim na toto očkování přispěla celkem 19,4 milionu Kč,“ uvedla Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR. Potvrdila, že v meziročním srovnání se výdaje pojišťovny z fondu prevence na toto očkování víceméně nemění. „V roce 2017 ZP MV ČR na očkování proti klíšťové encefalitidě vydala 19,8 milionu Kč tedy o 400 tisíc více než loni,“ upřesňuje Kadečková.

Ideální čas na očkování

Odborníci doporučují zahájit vakcinaci v chladnějších měsících roku.3 Aby byli pacienti chráněni již během letošní klíšťové sezony, je vhodné začít s očkováním v nejbližších dnech. Nejčastější výskyt klíšťat připadá na přelom května a června.5 Účinnost vakcíny proti klíšťové encefalitidě přesahuje 99 %.1 Průběh očkování se skládá z aplikování tří dávek a je možné ho podstoupit u praktického lékaře či v očkovacím centru. Po první dávce následuje s odstupem 1 až 3 měsíců aplikace druhé dávky, přičemž u 98 % populace se již v tento moment vytváří účinné protilátky. Přeočkování v podobě třetí dávky následuje tři čtvrtě až celý rok po absolvování druhé aplikace.3

Ráj klíšťat

Infikovaná klíšťata se vyskytují ve všech regionech České republiky, a to nejen na loukách a v lesích, jak se mnozí často mylně domnívají, ale stále častěji také v městských parcích.1 Za ohniskové lokality odborníci dlouhodobě označují oblast jižních Čech, Podyjí a Posázaví. V posledních letech je však zřejmé rozšíření tohoto onemocnění i do oblastí s vyšší nadmořskou výškou, např. severozápadních Čech či severní Moravy.2

 

 

Zdroje:

  1. https://www.klistova-encefalitida.cz/ockovani
  2. MUDr. Pýchová a kolektiv: Klíšťová encefalitida – choroba s variabilní závažností; Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2017/02/09.pdf
  3. Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc., MUDr. Jana Dáňová: Klíšťová encefalitida v České republice; Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/klistova-encefalitida-v-ceske-republice-143196
  4. Státní zdravotní ústav: Encefalitidou se za 11 měsíců nakazilo víc Čechů než loni za rok; Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/encefalitidou-se-za-11-mesicu-nakazilo-vic-cechu-nez-loni-za-rok/1701466
  5. MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Hošková: Výskyt klíšťové meningoencefalitidy ve Zlínském kraji v 1. pololetí roku 2018; Dostupné z: http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/2018/vyskyt_klistove_meningoencefalitidy_ve_zl_kr_1_pol_20181.pdf

 

 

ZP MV ČR působí na českém trhu nepřetržitě 26 let a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017, 2018 a 2019.