V Evropě bylo zaznamenáno 29.000 nově nakažených virem HIV

Stockholm 28. listopadu (ČTK) – Počet lidí, u nichž byl loni nově zjištěn vir HIV vyvolávající syndrom získaného selhání imunity (AIDS), zůstal v 31 sledovaných zemích EU a Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP) v porovnání s předchozím rokem přibližně stejný. V České republice byl zaznamenán mírný nárůst. Celkově bylo u Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) loni hlášeno 29.444 nově infikovaných. Z toho bylo 286 z České republiky, převážně mužů (262), tedy o 20 více než v roce 2015. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes organizace se sídlem ve Stockholmu zveřejnila.

Zatímco celkový trend v regionu EU/EHP byl v uplynulých deseti letech podle zprávy poměrně stabilní, rozdíly mezi jednotlivými státy jsou značné. Loni některé z nich poprvé po několika letech zaznamenaly pokles nově infikovaných. Jsou to Rakousko, Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Španělsko a Británie.

Slovensko je zemí, v níž byla loni nejnižší míra výskytu nových případů HIV (1,6 na 100.000 obyvatel) a naopak nejvyšší byla v evropském regionu v Lotyšsku (18,5/100.000).

V České republice byl loni výskyt viru HIV nově zaznamenán u 2,7 člověka ze 100.000 lidí, předloni to bylo u 2,5 člověka. To je výrazně pod evropským průměrem, který činí 5,7 nově nakažených ze 100.000 lidí.

Celkově se v Česku HIV nakazilo ve sledovaném období 2007 až 2016 2906 lidí, z toho 2484 mužů. V celém regionu EU/EHP to bylo 625.068 osob. Celkově se počty nově nakažených v České republice od roku 2007 více než zdvojnásobily.

Právě muži jsou s počtem 8,9 nově nakažených na 100.000 obyvatel mnohem rizikovější částí populace než ženy (2,6/100.000). U českých mužů byla loni míra výskytu 5,1 na 100.000 (v roce 2015 4,8/100.000).

Nejčastějším způsobem přenosu HIV je přitom sex mezi muži. Ve sledovaných 31 zemích je mu přičítáno 40 procent nakažení (loni dohromady 11.819 mužů), dalších 32 procent připadá na přenos při heterosexuálních stycích. Čtyři procenta infekcí HIV vznikají při používání použitých injekčních jehel a méně než jedno procento přenosem z matky na novorozeně.

V České republice stojí přenos homosexuálním stykem mezi muži za 213 loni nově evidovaných případů nakažení HIV, což je přes 80 procent z celkového počtu 286.

Zpráva přinesla statistiky také z širšího regionu zahrnujícího 53 zemí od Atlantiku po Pacifik, včetně zemí bývalého Sovětského svazu. V tomto regionu bylo loni registrováno 160.453 nově infikovaných, což je historický rekord informovala zástupkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) Zsuzsanna Jakabová.

Nejvyšší míru nových výskytů HIV/AIDS mělo Rusko (70,6 na 100.000 obyvatel), následované Ukrajinou (33.7/100.000), Běloruskem (25,2/100.000) a Moldavskem (20.5/100.000).

zdp hej