Unikátní publikace mapuje současný stav českého zdravotnictví a odhaluje možné hrozby

Autor: redakce | Zpravodaj | 22. 6. 2008

(23. června 2008) Komplexní hodnocení aktuálního stavu českého zdravotnického systému obsahuje publikace „Zpráva o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v České republice“, která vznikla v rámci projektu Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v České republice. Zpráva je výsledkem téměř roční práce nezávislých analytiků a odborníků politických stran, obsahuje téměř 300 stran, 270 schémat, tabulek, map a grafů a shromažďuje názory od více než 150 osobností a organizací působících ve zdravotnictví.

„Přestože našemu zdravotnictví již byla věnována celá řada analytických studií, je tato publikace do značné míry průkopnická. Zpráva o stavu si totiž klade za cíl nejen vytvořit komplexní společnou faktografickou základnu, ale současně shromáždit postřehy, komentáře a názory odborníků na stav zdravotnictví v České republice,“ uvádí Ondřej Mátl, koordinátor projektu Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v České republice a spoluautor publikace, a dodává: „Zpráva není konečným výstupem projektu Kulatý stůl, představuje hlavně podklad pro návrhy řešení odhalených problémů.“

Zpráva přináší zhodnocení aktuálního stavu zdravotnického systému v České republice a poukazuje na současné a dlouhodobé problémy, se kterými se tento systém bude muset do budoucna vypořádat. Součástí jsou analytické kapitoly věnované zdraví populace a jejím proměnám, struktuře spotřeby zdravotní péče, výsledkům zdravotní péče a v neposlední řade také financování a finančním tokům ve zdravotnictví. „Zpráva je za současné politické situace něčím jedinečným, protože se na ní dohodli experti několika politických stran. Nejedná se žádnou statistickou ročenku, vědeckou studii či politický manifest,“ říká Tom Philipp (KDU-ČSL), člen odborného týmu expertů politických stran projektu Kulatého stolu a náměstek pro zdravotní péči Thomayerovy nemocnice.

Zpráva popisuje, že české zdravotnictví trápí dopady stárnutí populace a zajištění dlouhodobé péče. Zpráva poukazuje i na to, že i přes značný technologický pokrok neznáme a neumíme dostatečně měřit přidanou hodnotu peněz investovaných do zdravotnictví. Zvyšují se také regionální rozdíly ve spotřebě péče i úrovni zdraví; také finanční prostředky investované do zdravotní péče se významně liší mezi jednotlivými regiony. Dalším problémem je nedostatek motivace občanů pečovat o své zdraví. „Lidé očekávají, že když odvádí zdravotní pojištění, budou jejich veškeré zdravotní problémy vyřešeny někým jiným a ideálně zadarmo. Tomu odpovídají i poměrně nízké výdaje na zdraví v rozpočtech domácností, velká nevole k placení za zdravotní péči a naopak poměrně velká ochota utrácet za alkohol, tabák a další zdraví neprospívající položky,“ vysvětluje analytik projektu MUDr. Stanislav Vachek.

„Zpráva dokumentuje, že do českého zdravotnictví stále přichází nižší objem financí než je tomu v řadě jiných států Evropské unie při jeho srovnatelné úrovni. Rozvoj zdravotnictví nemůže být převážně hrazen, tak jak je tomu dosud, jen z prostředků zdravotního pojištění. V zahraničí je běžná jeho významná podpora z rozpočtu města, regionu, státu. Mnohdy tvoří i více než 50 % příjmu pro dané zdravotnické zařízení. Dalším závažným nedostatkem je finanční zabezpečení pregraduální a postgraduální výchovy zdravotnických pracovníků. Zatímco u pregraduální chybí finance na lékařských a zdravotnických fakultách, u postgraduální se předpokládá značná spoluúčast zejména mladých lékařů. Ty jsou tak mnohdy ještě ve 30ti letech finančně závislí na své rodině. Věřím, že i díky Zprávě o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v České republice se toto i další ožehavá téma našeho zdravotnictví otevřou diskuzi napříč politickým i odborným spektrem,“ říká profesor Leoš Navrátil (KSČM), další z členů odborného týmu expertů politických stran projektu Kulatého stolu.

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc., koordinátor projektu
Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v ČR
Adresa: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 602 451 887,
Fax: +420 224 972 647
E-mail: ondrej.matl@kulatystul.cz