Tuberkolóza, ještě před sto lety „zabiják č. 2“, teď spíš hrozba spojená s migrací   

Praha, 21. března 2019 (SZP ČR) – Ještě za první republiky byla tuberkulóza druhou nejčastější nemocí uváděnou jako příčina úmrtí. Dnes se její výskyt u nových pacientů za rok v ČR počítá ve stovkách. Třetinu z nemocných přitom představují cizinci, zejména ze zemí s méně pokročilým zdravotnictvím.

Tuberkolóza, (nebo také souchotiny či „úbytě“ podle velkého úbytku hmotnosti u nemocných) byla dlouhá století velkým postrachem. Počet úmrtí dosáhl ještě v roce 1918 celkem 28 tisíc lidí, kdy šlo ale o poválečnou dobu a velkou roli sehrála zejména podvýživa. I poté se výskyt pohyboval v desítkách tisíc každý rok. Dramaticky tato čísla klesla poté, co se v roce 1953 zavedlo plošné očkování a účinná antibiotická léčba, postupně se výskyt nových pacientů dostal až pod tisícovku ročně, kde se drží dodnes.

Za první republiky šlo o velmi častou nemoc, zejména u chudších lidí, navíc na ni nebyl lék. Nejčastěji se tak nemocní posílali do sanatorií. K poválečnému vymýcení pomohly u nás čtyři faktory: očkování, antibiotika, lepší výživa a prevence,“ popisuje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Podobný vývoj jako v Československu (a následně v ČR) byl i v dalších evropských zemích. Proto se postupně s vakcinací přestalo. V ČR se TBC plošně neočkuje od roku 2010 a vakcína se aplikuje jen u novorozenců z rizikového prostředí, například pokud někdo z rodiny nemocí trpí či byl nedávno v rizikové zemi. Vakcinaci plně hradí zdravotní pojišťovny.

Zajímavější než počty nových případů je struktura nemocných. Zhruba třetinu z nich totiž tvoří cizinci, zejména ze zemí jako je Vietnam, Ukrajina či Rumunsko. Zbytek jsou naši občané, často však jde o lidi ze sociálně slabého prostředí, jako jsou bezdomovci či narkomani.

Narůstající turismus i přirozená migrace za prací, spolu s příchodem většího počtu lidí ze  zemí, kde boj s nemocí v takové míře jako u nás ani zdaleka neproběhl, do značné míry vede k opětovnému nárůstu nemocných. Podle statistik ze zahraničí, třeba u migrantů v Německu byl výskyt TBC 13x častější než v domácí populaci s tím, že šlo navíc jen o ty evidované, u nichž mohl být proveden screening. Reálná čísla mohou být ještě vyšší. S těmito riziky se bude muset vyrovnávat i ČR,“ dodává Ladislav Friedrich.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5388130/ – zdroj k datům výskytu v Německu.
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-roce-1918-se-vic-umiralo-na-tbc-a-chripku-ted-na-nemoci-srdce/1651584 – statistiky z ČSR. 

Svaz zdravotních pojišťoven České republiky

Svaz zdravotních pojišťoven sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Svaz hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňovat služby pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,7 mil. lidí. Více informaci naleznete na webových stránkách www.szpcr.cz.