Vyberte stránku

Biškek 5. listopadu (ČTK) – V zapadlém kyrgyzském údolí tiká od sovětských dob časovaná ekologická bomba, která může ohrozit životy 14 milionů lidí. Napsala to dnes v reportáži z chudého středoasijského Kyrgyzstánu agentura Reuters. V soutěsce u města Mailuu-Suu jsou uloženy tisíce tun radioaktivního odpadu, které v případně sesuvu půdy, v regionu nijak neobvyklém, mohou zamořit vodní zdroje hustě osídleného Ferganského údolí.

Odpad po sobě zanechaly sovětské uranové doly vybudované po druhé světové válce v rámci tajného vojenského projektu. V dolech pracovali političtí vězňové, příslušníci „politicky nespolehlivých“ národnostních menšin nebo vojáci Rudé armády, kteří se po druhé světové válce vrátili z německého zajetí. Do roku 1968, kdy těžba skončila, vyprodukoval důl dva miliony kubíků radioaktivní hlušiny zběžně uložené na svazích soutěsky u Mailuu-Suu.

Stejnojmenná řeka, tekoucí na dně soutěsky, ústí do řeky Syrdarja protékající Ferganským údolím. Oblast, územně rozdělená mezi Kyrgyzstán, Uzbekistán a Tádžikistán, je hustě osídlená, žije zde přes 14 milionů lidí. Havárii doprovázenou zvýšenou radioaktivitou prodělala už v roce 1958, kdy se na jednom z přítoků Syrdarji po záplavách a zemětřesení protrhla přehrada a strhla s sebou do údolí odpad z kyrgyzských dolů.

Sovětské úřady bilanci neštěstí nikdy nezveřejnily, ale podle ekologů radioaktivita zasáhla nejen obyvatele údolí, ale i dobytek, ryby a rýži pěstovanou na místních polích. V Mailuu-Suu jsou podle Reuters zhoubná onemocnění dvakrát častější než je okolní průměr, vysoký je počet lidí s Downovým syndromem a prakticky všichni trpí nemocí štítné žlázy.

Podle expertů Evropské komise a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) je ke zpevnění úložiště radioaktivního odpadu u Mailuu-Suu nebo k jeho převezení na jiné místo zapotřebí nejméně 30 milionů eur (760 milionů korun). Dalších 40 milionů by si vyžádala sanace jiného opuštěného uranového dolu v nedalekém Tádžikistánu.

Více...  V Číně opět roste počet nově nakažených včetně domácích přenosů