První vážně nemocný pacient vykonal v Itálii asistovanou sebevraždu

Aktuálně | 16. 6. 2022

Muž, který vystupoval pod jménem Mario, několikrát uvedl, že je pro něj jeho stávající zdravotní stav nesnesitelný. „Jsem vystaven zvůli událostí, zcela závisím na ostatních, jsem jako loď bez kormidla uprostřed oceánu,“ prohlásil muž. „Jsem si plně vědom svého fyzického stavu i vyhlídek, a proto jsem zcela klidný ohledně toho, co se chystám udělat,“ dodal.

 

Cestu k provedení asistované sebevraždy otevřel v roce 2019 ústavní soud, když rozhodl, že pomoc pacientovi, který jasně vyjádřil svou vůli zemřít, nelze vždy považovat za napomáhání k sebevraždě, což je v Itálii trestný čin. Muž, který byl po dopravní nehodě ochrnutý a upoutaný na lůžko, získal v listopadu loňského roku souhlas k provedení asistované sebevraždy od zdravotnických úřadů v regionu Marche, kde bydlel.

 

Problémy vznikly ohledně konkrétního provedení sebevraždy. Veřejné zdravotnictví totiž odmítlo muži poskytnout lék a stroj nezbytný k provedení zákroku. „Protože k tomu chybí zákon, tak se italský stát nepodílel na nákladech pro provedení asistované sebevraždy,“ uvedlo sdružení Associazione Luca Coscioni, které dlouhodobě usiluje o schválení zákona o eutanazii. Sdružení tak vyhlásilo veřejnou sbírku, ze které pak uhradilo nákup přístroje i léků.

 

Podle informací italského tisku Mario kolem jedenácté spustil přístroj, který mu vpíchl smrticí lék. V jeho posledních okamžicích s ním byli jeho blízcí i aktivisté, kteří celou proceduru nafilmovali, aby bylo zřejmé, že se jednalo o sebevraždu.

 

Italský parlament v posledních týdnech diskutuje o návrhu zákona „o konci života“. Text obsahuje beztrestnost pro lékaře a zdravotníky, kteří se účastní asistované sebevraždy. Téma v Itálii stále vyvolává kontroverzi. Proti asistované sebevraždě se staví katolická církev. Její hodnostáři, ačkoliv počet věřících i praktikujících neustále klesá, mají stále velký vliv na italské politiky.

 

Asistovaná sebevražda je sebevražda vykonaná s pomocí jiné osoby. Může se jednat o laika nebo o lékaře. Rozdíl mezi asistovanou sebevraždou a eutanazií spočívá v tom, že při eutanazii vykonává akt usmrcení napomáhající osoba, zatímco při asistované sebevraždě pacient sám.