Program vlády ke covidu: Neomezovat péči pro ostatní a srozumitelní odborníci

Aktuálně | 7. 1. 2022

Programová část koaliční smlouvy, ze které programové prohlášení vlády vychází, zmínky o covidu-19 v části o zdravotnictví neobsahovala. V prohlášení je už v úvodní preambuli zmíněn spolu s inflací nebo energetickou krizí mezi negativními jevy, se kterými se bude muset vláda vyrovnat a které „přicházejí zvenčí, ale z významné části jsou také neblahým důsledkem řady rozhodnutí vlády minulé“. Mezi 11 prioritami vlády v úvodu dokumentu zdravotnictví uvedeno není.

„Během pandemie se jasně ukázalo, že občany matou stanoviska různých ‚mediálních odborníků‘. Proto vytvoříme ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně všeobecně respektovanou a srozumitelnou odbornou autoritu, která bude odborná stanoviska formulovat. Inspirací pro nás je německý Kochův institut, který fungoval výtečně nejenom během pandemie,“ uvádí dokument.

Základem má být ve čtvrtek představený institut vedený vakcinologem Romanem Chlíbkem, který radil i předchozím ministrům zdravotnictví ve vládě Andreje Babiše (ANO). Z odborníků, na jejichž rady bývalí ministři za ANO nejdříve slyšeli, ale pak se od nich odvrátili, v něm působí například epidemiologové Rastislav Maďar nebo Petr Smejkal.

V úvodní části o zdravotnictví je kladen důraz na prevenci a veřejné zdraví. „Právě podpora této dosud zanedbávané oblasti má za cíl posunout kvalitu zdraví českých seniorů na stejnou úroveň, jaká je ve vyspělých státech Evropské unie,“ píše se v prohlášení.

Jak bylo uvedeno už v koaliční smlouvě, vláda se chce věnovat financování zdravotnictví a roli zdravotních pojišťoven. V plánu má například zavedení nejméně dvouletého horizontu plánování úhrad zdravotní péče a valorizaci plateb za státní pojištěnce navázanou na ekonomickou kondici státu. Kontrolovat chce více kvalitu a dostupnost zdravotní péče, zaměří se také na vzdělávání zdravotníků, které má být stabilnější a efektivnější.

Podporu prevence, větší odpovědnost zdravotních pojišťoven, měření a kontrolu kvality a dostupnosti péče, péči o duševní zdraví a vzdělávání nebo kompetence lékařů zmiňovala ve svém prohlášení i předchozí vláda Andreje Babiše (ANO). Alespoň částečně se s ní nové programové prohlášení shoduje v deseti ze 24 bodů o zdravotnictví. Nová koalice proti ní nezmiňuje lékárenství nebo koncepci dlouhodobé péče na pomezí zdravotních a sociálních služeb, které patří mezi nesplněné sliby ministra Adama Vojtěcha (za ANO).

Nová vláda chce také pokračovat v digitalizaci zdravotnictví, zavádění nových forem péče o chronické pacienty nebo zavádění nového systému placení nemocniční péče podle diagnózy pacienta. Proti programové části koaliční smlouvy vypadly body, které se týkaly dostupnosti zdravotní péče v menších obcích a odhlehlých regionech, nově vláda slibuje přísně kontrolovat odpovědnost pojišťoven za tvorbu sítě a její rovnoměrnou dostupnost včetně pohotovostí. Vypadl také bod o tom, že úhrada péče musí být výsledkem dohody mezi segmenty péče a pojišťovnami. V minulosti často některé segmenty s návrhem nesouhlasily a ministerstvo platby muselo stanovit samo vyhláškou.

Většina programových bodů je uvedena bez konkrétních termínů. Do konce ledna slibuje už představený panel odborníků na covid-19, do letošního pololetí úpravy vyhlášky o vzdělávání lékařů a do konce roku změnu legislativy, která umožní změny ve školním stravování s důrazem na lokální produkty, vznik dalších specializovaných center pro léčbu některých nemocí nebo vytvoření panelu Agentury pro zdravotnický výzkum, který má vytvářet klinické doporučení postupy, jimiž se lékaři řídí při léčbě pacientů. Do konce volebního období by pak měla být zavedena valorizace plateb za státní pojištěnce.

 

Vybrané body programového prohlášení pro oblasti zdravotnictví:

– covid-19: neomezovat donekonečna zdravotní péči o ostatní pacienty; vytvořit všeobecně respektovanou a srozumitelnou odbornou autoritu, která bude vydávat odborná stanoviska (po vzoru německého Kochova Institutu), základ má tvořit Národní institut pro zvládání pandemie a Vědecká rada MZd (do ledna 2022);

– podpora prevence a zdravé výživy včetně finanční motivace pacientů i poskytovatelů péče, posunout kvalitu zdraví českých seniorů na stejnou úroveň s vyspělými státy EU;

– do konce volebního období pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce;

– plánování financování zdravotnictví nejméně na dvouleté období;

– přísná kontrola odpovědnosti pojišťoven za tvorbu sítě zdravotnických kapacit, diskuse o potřebě jejich cenové konkurence, možnost připojištění na dosud nehrazenou péči;

– systematické měření kvality zdravotní péče, reporting dat z přímo řízených organizací ministerstva;

– zavedení elektronického monitoringu volných kapacit pro registraci u praktických, zubních, dětských lékařů a gynekologů, větší volba poskytovatele péče v těhotenství a při porodu a důraz na porodní asistentky;

– sjednocení agendy stížností na poskytovatele zdravotních služeb;

– vzdělávání zdravotníků: stabilizace bez neustálých změn, efektivnější model postgraduálního vzdělávání, garance vzdělávacích plánů (do poloviny roku 2022 úprava vyhlášky – zjednodušení zkoušky po kmeni), úprava kompetencí lékařů a nelékařských zdravotníků a motivace špičkových odborníků k návratu ze zahraničí;

– zavedení inovativních forem prevence a managementu chronických nemocí, vznik dalších specializovaných komplexních center (do konce roku 2022);

– aktivní přístup k reformě psychiatrické péče, posílení terénních služeb a větší dostupnost preventivních intervencí;

– podpora zavedení dietního stravování na školách s důrazem na lokální suroviny (legislatviní změna do konce roku 2022).

van rot