Studie: Existují slabé důkazy o dopadech hormonální léčby na transgenderové děti

Autor: redakce | Aktuálně , Výzkumy a studie | 10. 4. 2024

Téma transgenderových osob je ve Spojeném království, stejně jako v jiných zemích, velmi rozdělující, poznamenala agentura AFP.

„Existuje jen málo jiných oblastí ve zdravotnictví, kde se odborníci tak bojí otevřeně diskutovat o svých názorech, kde jsou lidé očerňováni na sociálních sítích a kde nadávky evokují nejhorší šikanózní chování. To musí přestat,“ uvedla ve zprávě Cassová. Dodala, že sama během čtyřletého výzkumu čelila silné kritice.

Ve své 400stránkové zprávě Cassová představila 32 doporučení, kterými by se měly řídit nově vznikající služby pro děti a mladé lidi pochybující o své genderové identitě nebo trpící genderovou dysforií.

Minulý měsíc NHS v Anglii potvrdila, že blokátory puberty již nebudou podávány mladým lidem mladším 16 let mimo výzkumné studie. Pediatrička ve zprávě doporučuje „mimořádnou opatrnost“ a „jasné klinické zdůvodnění pro poskytování hormonů předtím, než jedinec dosáhne plnoletosti“. Přístup k dětem a dospívajícím by podle ní měl také zahrnovat screening neurovývojového stavu, včetně poruch autistického spektra, a posouzení duševního zdraví.

U dětí v předpubertálním věku je zapotřebí „ještě opatrnější“ přístup, uvedla Cassová. Ty, které si v raném věku změní zájmena nebo křestní jména, by mohly zažívat ještě větší stres, až dospějí do puberty, což by hormonální léčbu učinilo ještě naléhavější. Podle lékařky je také důležité zajistit, aby rodiče „nevědomě neovlivňovali pohlavní projev dítěte“.

„Zklamal mě nedostatek důkazů o dlouhodobém dopadu užívání hormonů od útlého věku; výzkum nás všechny zklamal, především vás,“ uvedla Cassová ve zprávě, kde se zabývala přehledem 50 studií o blokátorech puberty a 53 výzkumů o hormonální léčbě. „Skutečnost je taková, že nemáme žádné dobré důkazy o dlouhodobých výsledcích intervencí zaměřených na zvládání potíží souvisejících s pohlavím,“ dodala.

Pediatrička uvedla, že cílem jejího přezkumu „není definovat, co znamená být transgenderovou osobou, ani podkopávat platnost těchto identit“. Vyjádřila se také směrem k mladým lidem, s nimiž se setkala a kteří žádali o co nejrychlejší přístup k blokátorům puberty a hormonům. „Jsem si vědoma toho, že musíte být zklamaní,“ píše. Ale „je nemyslitelné, abyste dělali rozhodnutí, která vám změní život, aniž byste byli schopni zvážit rizika a přínosy nyní i v dlouhodobém horizontu,“ dodala.

Studii zadal státní zdravotní systém NHS v roce 2020 v reakci na prudký nárůst počtu dětí a mladých lidí, kteří pochybují o svém pohlaví a obracejí se na zdravotnické služby s žádostí o pomoc. Tento fenomén vedl v Británii v posledních několika letech k významným právním bitvám a k rozhodnutí uzavřít jediné specializované státní zařízení, a to v návaznosti na usvědčující svědectví o nátlaku na ošetřovatele a uspěchané léčbě. Nahradí ho regionální centra.

Konzervativní premiér Rishi Sunak zprávu přivítal s tím, že je v souladu s postojem vlády. „Musíme být nesmírně opatrní (…), protože neznáme dopad blokátorů puberty nebo hormonální léčby, “ řekl.

Zpráva se dostala na titulní stránky médií a podle agentury AFP potěšila zejména konzervativní tisk. „Konečně se ozval hlas rozumu ohledně transgenderového dogmatu,“ napsal bulvární list Daily Mail.

Vláda a konzervativní média se k tvrzením transgenderových sdružení staví velmi kriticky. Úřady také nedávno doporučily ochranná opatření pro školy, které se potýkají s tím, že děti žádají, aby byly identifikovány jako jiné pohlaví než jejich vlastní. Londýn zablokoval návrh přijatý ve Skotsku, který má usnadnit uznávání změny pohlaví od 16 let.