Prezidentem divize Global Pharmaceuticals společnosti GSK byl jmenován Luke Miels

Autor: redakce | Zpravodaj | 19. 1. 2017

Praha, 20.1.2017 (GSK) – Společnost GSK oznámila, že prezidentem divize Global Pharmaceuticals společnosti GSK byl jmenován Luke Miels. Bude mít na starosti portfolio léčivých přípravků a vakcín s ročními tržbami více než 15 miliard liber s působností na více než stovce trhů. Nadřízenou Luka Mielse bude Emma Walmsley, která se v současné době připravuje na dubnové převzetí funkce generální ředitelky společnosti GSK. Datum, kdy se Luke Miels své funkce ujme, bude oznámeno s dostatečným předstihem.

Luke Miels aktuálně zastává pozici výkonného viceprezidenta evropské pobočky společnosti AstraZeneca. Dříve působil jako výkonný viceprezident divizí Global Product and Portfolio Strategy, Global Medical Affairs a Corporate Affairs.

 

Luke je zdrojem vynikajících postřehů z oblasti výzkumu a vývoje a zároveň má dlouholeté zkušenosti výkonného experta z obchodní praxe. V současné době vstupujeme do nesmírně důležité fáze komercionalizace našich nových farmaceutických výrobků a během nadcházejících dvou až tří let budeme získávat spoustu důležitých údajů týkajících se rané fáze vývoje našich produktů. Na všech rozhodnutích a volbách, která budeme muset v oblasti farmaceutických produktů přijmout, bude mít Luke významný podíl. Jsem velmi ráda, že se rozhodl pracovat pro GSK a těším se, až ho uvítám jako člena týmu výkonného vedení,“ říká Emma Walmsley.

 

Luke Miels při své práci vždy budoval velmi efektivní strategická partnerství mezi oblastí výzkumu a vývoje a příslušnými obchodními organizacemi s cílem vyvinout prémiové portfolio a výrobkové franšízy ve společnostech AstraZeneca, Roche a Sanofi-Aventis. Je znám jako cílevědomý člověk, který klade velký důraz na zájmy pacientů. Má bohaté zkušenosti ze zahraničí, žil a pracoval v USA, Číně, Singapuru i v Evropě. Pomohl posílit portfolio výrobků společnosti AstraZeneca, stál u zavedení přípravku Tagrisso na americký trh, podílel se na růstu portfolií přípravků určených k léčbě kardiovaskulárních a metabolicky podmíněných onemocnění – konkrétně přípravku Brilinta – a prostřednictvím rozvoje obchodních příležitostí rovněž na investicích do společností, jako je Acerta Pharma, a na akvizici společnosti ZS Pharma.

 

Do společnosti AstraZeneca přišel ze společnosti Roche, kde působil v divizi farmaceutických přípravků jako regionální viceprezident pro jihovýchodní Asii. Předtím zastával stále vyšší funkce ve společnosti Sanofi-Aventis, mimo jiné v jihovýchodní Asii a USA. Podílel se rovněž na integraci společností Sanofi a Aventis na americkém trhu.

 

Svou profesní dráhu zahájil v roce 1995 jako obchodní zástupce a produktový manažer v australské pobočce společnosti AstraZeneca. Titul v oboru biologie získal na Flinders University v Adelaide, titul MBA pak na Macquarie University v Sydney.

 

 

 

CZ/CPR/0002/17

 

GSK je jednou z předních světových farmaceutických společností zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků. Hlavním posláním společnosti je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. Informace o společnosti najdete na webu www.gsk.cz.

Kontakt

Mgr. Jakub Hofmann, Central Europe Communication Manager & Communication manager CZ, GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 | tel. 222 001 202 (111) | jakub.j.hofmann@gsk.com