Prevence a léčba vbočeného palce

Praha, 7.1.2019 (Canadian Medical)

Klinika Canadian Medical, Praha 5 – Waltrovka poskytuje prémiovou péči v oblasti jednodenní chirurgie. To znamená, že se na její půdě provádějí zákroky, po nichž může pacient do 24 hodin opustit kliniku. Provádí se zde operace chirurgické, ortopedické, gynekologické a estetické chirurgie. Jedním z problémů, se kterými pacienti kliniku navštěvují, je deformita nohy označovaná jako vbočený palec neboli hallux valgus. Na otázky s ním spojené odpovídá ortoped a podiatr doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

 

Co je to vbočený palec?

Vbočený palec (hallux valgus) je deformita přednoží, kdy se palec odchýlí od své osy a přiblíží se tak k druhému prstu nohy. Vnímání správné pozice palce je u lidí odlišné, nicméně přesněji lze definovat tuto vadu odchýlením se palce od osy nohy o více než 15 stupňů. Na vnitřní straně, v místě základního kloubu palce, často vzniká bolestivý otlak na kůži a dochází i k rotaci palce.

 

Co přesně se stane s kostí při této deformaci?

Důležité je si uvědomit, že se obtíže netýkají pouze palce nohy. Palec je spíše následek neboli oběť změn, které probíhají uvnitř celého přednoží. Důvodem osové odchylky palce bývá nejčastěji nevhodný tvar anebo pohyblivost první nártní kosti. Proto většina operací pro vbočený palec je zacílená právě na první nártní kost, na úpravu jejího tvaru anebo pozice. V důsledku nesprávné zátěže palce nohy a kloubních ploch, dochází k postižení chrupavek kloubů a na okrajích kloubních ploch vznikají bolestivé kostní výrůstky.

 

Je vbočení palce bolestivé?

Bolesti se v případě vbočeného palce můžou nacházet v různých místech přednoží a jejich výskyt závisí také na stádiu rozvoje vady. Typicky bolí pacienta základní kloub palce a otlak na kůži na vnitřní straně nohy v botě. Noha může zpočátku bolet jen při rozvoji deformity a poté dlouhé roky být nebolestivá. To vede někdy k falešnému pocitu, že se jedná o trvalý stav, nicméně nesprávná zátěž kloubů nohy vede k dalšímu poškození tkání. Proto pacienti s vbočeným palcem přicházejí po 50. roku věku opět k vyšetření již s projevy artrózy na kloubech nohy. V těchto pokročilých stádiích již většinou není možné provést některé operační zákroky.

 

Jde pouze o estetický problém, nebo může způsobit vážnější komplikace?

Vbočení palce mění způsob používání základního kloubu palce nohy. Chrupavka kloubu je zatěžována nerovnoměrně a dochází k jejímu poškození. Nejedná se tedy pouze o estetický problém, ale deformitu, která může vést ke zničení kloubu. Nutno je také zdůraznit, že v postižení hrají roli také způsob zátěže (sportovní aktivity), způsob obouvání a hmotnost pacienta.

 

Jaké jsou možnosti léčby?

Léčbu deformity lze rozdělit na neoperativní (konzervativní) léčbu a operační léčbu. V průběhu konzervativní léčby se používají techniky fyzioterapie, které jsou zaměřeny nejenom na oblast palce, ale celé dolní končetiny. Používají se manipulace kloubů, techniky měkkých tkání, cvičení za účelem změny používání svalů dolní končetiny a podobně. Pacienti můžou uplatnit náplasťovou fixaci palce a přednoží anebo vložky do bot. Nicméně dle studií konzervativní léčba vede pouze k zmírnění bolestí, ale samotnou podstatu vady a deformitu neodstraní. Pokud pacienti nepociťují zmírnění obtíží anebo jim nevyhovuje pozice palce, je namístě zvolit a naplánovat operaci.

Operace se zaměřují nejenom na změnu pozice palce, ale také na úpravu zátěže vnitřní strany nohy. Pacient po operaci by měl být schopen lépe využívat vnitřní stranu nohy při chůzi. Existuje množství typů operací, které vedou k dobrým výsledkům. Nicméně v současné době platí, že by se měly používat zákroky, které mění tvar kosti osteotomií (protětím kosti) a správná pozice se pak zajišťuje šrouby. Při použití pevné fixace šrouby anebo dlahou pacient pociťuje méně bolestí, protože mezi úlomky kostí nedochází k pohybu a výsledek operace je předvídatelnější.

 

Jaké jsou příčiny vbočení palce?

Příčiny vzniku hallux valgus jsou tzv. vnitřní, které se nacházejí uvnitř nohy a zevní, to jsou ty, které působí na nohu ze zevní strany. Vnitřní příčiny jsou nejčastěji vrozené. Na vzniku vady se podílí nesprávný poměr délek nártních kostí, nevhodný sklon kloubních ploch a snížená pevnost vazů a svalů, které udržují kostru ve správné pozici. Bohužel k vnitřním příčinám patří i onemocnění, jež vedou ke změnám na měkkých tkáních a kostech. Příkladem může být revmatoidní artritida nebo degenerativní onemocnění nervové tkáně. Mezi zevní příčiny, které přispívají ke vzniku rozvoje vady, patří zejména nevhodné obouvání a tělesná hmotnost.

 

Jakou obuv bychom měli nosit, abychom se deformaci vyhnuli?

Obouvání dle poznatků vede k vyššímu výskytu deformity v populaci. Nevhodné jsou zejména boty s úzkou špičkou nebo špičkou, která je umístěná uprostřed předního okraje boty a boty na vysokém podpatku. Úzké boty s nevhodně umístěnou špičkou nejsou v posledních letech typické jenom pro ženy, ale můžeme je vidět i u mužů. Je potřeba zmínit, že pokud naše nohy mají vrozené dispozice ke vzniku deformity, tak i mírný tlak na palec může vést k vytvoření vady. Naopak, pokud nohy nejsou náchylné ke vzniku vady, tak i boty s úzkou špičkou na podpatku nevedou k postižení. Vhodné boty jsou v přední části široké s kulatou špičkou a samozřejmě bez vysokého podpatku.

V poslední době se diskutuje o používání bot naboso. Tento typ obutí je vhodný pro zdravou nedeformovanou nohu. Lépe řečeno bota nohu „prověří“ a pokud noha není schopna již výraznější zátěž zvládnout, dochází k progresi bolestí, které vycházejí z její deformity. U vbočeného palce, kdy pacient nevyužívá naplno vnitřní okraj nohy s palcem, dochází k přetížení jiné části nohy, která není uzpůsobena k této zátěži, a to vede k bolestem.

 

Jak se dá deformaci předcházet? Je to pouze otázka vhodných bot nebo existují i další preventivní opatření?

Pokud máme pocit, že máme dispozice ke vzniku vbočeného palce anebo již se vada projevuje, jsou zejména vhodná cvičení (manipulace) se základním kloubem palce. Manipulace by se měly provádět obden společně s cvičením přednoží za účelem posílení svalů nohy. Tyto techniky vedou k lepší pozici palce v zátěži a k menšímu dráždění kloubních ploch. Nošení vhodných bot a redukce tělesné hmotnosti také vedou prokazatelně ke zlepšení obtíží a k zastavení rozvoje vady. Pacienti často používají korektory k udržení správné pozice palce nohy anebo náplasťovou fixaci. Tyto techniky, jak bylo řečeno, zmírňují obtíže, nicméně vadu a nevhodnou zátěž na kloubní plochy neodstraňují.

 

Je vhodné a možné předcházet vbočenému palci nějakými cviky – například právě po celém dni v nevhodných botách?

Opět musím zmínit cvičení (manipulace) se základním kloubem palce nohy, které vedou k uvolnění měkkých tkání přednoží. Pacient při manipulaci uchopí palec nohy rukou a plynule ho tlačí směrem dolů, pak pomalu nahoru, posléze odtahuje od druhého prstu nohy, a nakonec plynule rotuje palec podél osy dovnitř a ven. Vhodné jsou masáže nohou směrem od prstů ke kotníkům a koupele v teplé vodě. Prokrvení nohou a teplé techniky vedou ke zlepšení regenerace tkání nohy a tím zmírňují postižení tkání.

 

Lze určit, kolika lidí se vbočený palec týká?

Výskyt deformity je neobyčejně vysoký a vychází z definice vady. Celosvětově se udává výskyt přibližně u 23 % lidí. S věkem se objevuje častěji. Nad 65 let věku se udává výskyt přibližně 36 %.

 

Proč se týká vbočený palec více žen než mužů? Můžou za to boty na podpatku?

Ženy trpí deformitou častěji zejména v důsledku méně vhodného obouvání a hormonálních dispozic. Často dochází k vytvoření deformity v průběhu těhotenství, kdy probíhají změny na pojivové tkáni v důsledku hormonálních změn a přirozené nárůstu tělesné hmotnosti.

 

Existují nějaké další rizikovější skupiny – například věkové, profesní? Pokud ano, proč tomu tak je?

Jak již bylo zmíněno, vbočený palec vzniká často na podkladě zvýšené zátěže, a to zejména větší tělesné hmotnosti. Obdobně tak obtíže jsou výraznější u lidí pracujících ve stoje a pevných botách.

 

Může být vbočený palec příznakem jiných nemocí?

Někdy se stává, že vznik vady je projevem systémového onemocnění pojiva (revmatoidní artritidy, psoriázy, atd). Vývoj deformity a postižení měkkých tkání je tak závislý na celkové léčbě systémového onemocnění a při léčbě chirurg musí spolupracovat např. s revmatologem.

 

Můžete nám sdělit zajímavé závěry z výzkumu týkajícího se léčby vbočeného palce, na kterém jste se podílel?

V posledních 15 letech došlo k výraznému rozvoji operačních technik sloužících k úpravě deformity vbočeného palce. Výsledky operací, které provádíme, systematicky vyhodnocujeme, abychom v budoucnu používali u konkrétních pacientů vhodný operační postup. Výrazný posun se projevil zejména v materiálech (šrouby a dlahy), které se používají při operacích. V posledních 4 letech jsem začal v České republice provádět miniinvazivní zákroky na přednoží, které přinášejí nové možnosti v léčbě. Miniinvazivní operace nám umožňují přesněji zacílit na místo v noze, které je potřeba napravit a nepoškodit tkáně, které se při otevřených operacích většinou poškodí. Protnutí kostí se provádí ne vibrační pilou, ale pomocí tenkých fréz, které se pod rentgenovou kontrolou zavádějí do těla z malých kožních vstupů. Tyto zákroky tedy nejsou pouze o velikosti jizev, ale umožňují nám komplexní ošetření deformity jak vbočeného palce nohy, tak i ostatních prstů nohy najednou.

 


Doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 2000. V současné době je lékařem Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol a prémiové kliniky Canadian Medical patřící do skupiny EUC. V posledních 12 letech se specializuje na chirurgii nohy a přednoží. V roce 2015 zavedl jako první v České republice rutinní používání miniinvazivních osteotomií kostí nohy, které umožňují léčbu plochonoží, deformit prstů a vbočeného palce nohy. Je spoluautorem první české protézy metatarsofalangového skloubení palce nohy. Endoprotéza prošla v roce 2009 klinickými zkouškami a v současné době se používá v léčbě onemocnění hallux rigidus.

 

Další informace k problematice jsou k dispozici zde.

 

 

Canadian Medical:

Canadian Medical je soukromé zdravotnické zařízení, které poskytuje vysoce nadstandardní lékařskou péči. Kořeny dnešního CM sahají do roku 1995, kdy bylo v kanadském Ontariu konglomerátem soukromých kanadských zdravotních zařízení (MED-E MERG Inc.) založeno Canadian Medical Centre.

 

Canadian Medical Centre byla první soukromá klinika v Praze, která nabízela služby českých a kanadských specialistů. Dnes je Canadian Medical v českém vlastnictví a v letech 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2016 získala klinika ocenění společnosti Comenius v soutěži „Českých 100 nejlepších“ jako nejlepší zdravotnické zařízení roku. V CM také dlouhodobě dodržujeme nejpřísnější standardy lékařských postupů a procesů a dbáme na kvalitu a bezpečnost služeb, a také proto jsme 27. září 2011 bez problémů získali certifikát kvality od Spojené akreditační komise ČR. V roce 2014 jsme akreditaci obhájili. Jsme tedy první soukromou klinikou v Praze, které byl udělen certifikát kvality.

 

Naším hlavním cílem je komplexní péče o zdraví, kterou můžeme poskytovat díky týmu odborníků z desítek různých medicínských oblastí, nadstandardnímu vybavení a vlastním příjemným prostorům našich poboček. Kromě praktických lékařů a pediatrů u nás na jdete také specializace, jako jsou oftalmologie, alergologie či gynekologie, nebo specializované obory jako je prenatální kardiologie.

 

Canadian Medical je členem dynamicky se rozvíjejícího zdravotnického holdingu EUC. Skupina působí na celém území České republiky s cílem vytvořit ucelenou síť vysoce kvalitních zdravotnických zařízení.

 

Vice na www.canadian.cz