Osteoporóza je i nemocí mužů

Autor: redakce | Zpravodaj | 23. 5. 2016

Řídnutí kostí se týká mnoha českých mužů

Osteoporóza je metabolická kostní choroba a má řadu příčin. Jedná se o nemoc s masovým výskytem postihující převážně starší populaci. Ačkoli osteoporózou trpí více žen než mužů, ani muži by ji neměli podceňovat. Odhaduje se, že v České republice je postiženo osteoporózou 15 % mužů ve věku nad 50 let a 39 % mužů starších 70 let. Přesto mužská osteoporóza nedostává tolik pozornosti, kolik by měla. „Při osteoporóze ubývá kostní hmota, mizí kostní trámečky a ztenčuje se a řídne kost a zhoršuje se kvalita kostní hmoty. Onemocnění se projevuje bolestmi zad, snadnou lámavostí kostí a zmenšením tělesné výšky. Důsledkem neléčené osteoporózy jsou zlomeniny, které výrazně zhoršují kvalitu života a mohou zkracovat i jeho délku,“ uvádí prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., z Revmatologického ústavu v Praze, který se věnuje výzkumu a léčbě osteoporózy.

Specifika osteoporózy u mužů

Muži vstupují do dospělosti se silnějšími kostmi než ženy, ale k úbytku kostní hmoty a zhoršování její kvality, souvisejícímu s věkem, u nich dochází podobně jako u žen. U žen je ale úbytek kostní hmoty navíc výrazně zrychlený po dobu několika let po přechodu. Až 30 % všech zlomenin krčku a 20 % zlomenin obratlů postihuje muže. Ročně je u českých mužů starších 50 let evidováno 3 800 zlomenin v oblasti kyčle a přes 4 600 zlomenin obratle. Následky těchto zlomenin jsou u mužů také daleko častěji než u žen fatální. Až 20 % těch, kteří utrpěli frakturu krčku stehenní kosti, do roka umírá a 30–40 % zůstává trvale odkázáno na cizí pomoc. Pouze 20 % mužů si po zlomenině v oblasti kyčle uchová původní nezávislost. „S věkem riziko zlomenin vzrůstá. Zlomeniny pak vznikají při nepřiměřeně nízkém zatížení, například i při pádu ze stoje. U mužů s geneticky podmíněnou osteoporózou jsou už ve středním věku charakteristické bolestivé zlomeniny obratlů. O riziko svých zlomenin by se měli zajímat hlavně muži, kteří už prodělali zlomeninu vzniklou při malém zatížení kosti, dále muži, jejichž rodiče utrpěli zlomeninu v oblasti kyčle, a ti, kdo jsou léčeni glukokortikoidy,“ dodává prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Nejčastějšími příčinami osteoporózy jsou:

  • nedostatek vitamínu D,

  • kouření,

  • přílišný příjem alkoholu,

  • nadměrná funkce štítné žlázy,

  • nedostatek hormonu testosteronu,

  • diabetes mellitus neboli cukrovka,

  • zánětlivá revmatická onemocnění,

  • chronické nemoci zažívacího ústrojí a ledvin,

  • úbytek kostní hmoty navozený léky (např. prednisonem).

Prevence hraje důležitou roli

 

LIGA PROTI OSTEOPORÓZE

O pacienty, kteří trpí osteoporózou se v České republice dlouhodobě stará pacientská organizace Liga proti osteoporóze. Ta byla zaregistrována ve druhé polovině roku 2000 jako neprofesní, pacientská organizace, která vyzývá k účasti občany trpící osteoporózou, jejich rodinné příslušníky a přátele, stejně tak jako odborníky, kteří se osteoporózou přímo či nepřímo zabývají, a je přirozeně otevřena všem dalším zájemcům. Jejím hlavním cílem je šíření informací o příčinách, prevenci, diagnostice a léčbě osteoporózy. Druhou oblastí působnosti Ligy je snaha pomáhat pacientům postiženým osteoporózou a hájení jejich zájmů na dostupných úrovních.

Více na www.osteo-liga.cz

 

 

Prevence osteoporózy u mužů spočívá hlavně v zajištění přiměřené fyzické aktivity.
S postupujícím věkem ubývá svalové hmoty
a úměrně s tím klesá i množství kostní hmoty. Involuční (stařecký) typ osteoporózy je projevem stárnutí, ale není neodvratný. Muži, kteří pravidelně cvičí, mají významně nižší riziko zlomenin. Navíc se doporučuje zanechat kouření a nadměrného pití alkoholu a také zajistit přiměřený příjem vápníku
a bílkovin v potravě. V dospělosti je pro udržení rovnováhy mezi příjmem a výdejem vápníku nutné přijmout 1 g vápníku denně a zajistit dostatečné zásobení těla vitaminem D. Vitamin D vzniká v kůže, ozářené slunečními paprsky a v těle z něho vzniká hormon nutný k tomu, aby se vápník dostal do krve. Vitamin D lze také doplnit přípravkem, který předepíše lékař. „Pokud jídelníček neobsahuje mléko nebo mléčné výrobky, je denně v potravě kolem 0,5 g vápníku. Dalších půl gramu vápníku lze doplnit mléčnými výrobky, například konzumací půl litru nízkotučného mléka, 65 g tvrdého tvarohu či eidamského sýru nebo čtvrt litru bílého jogurtu. Mužům doporučujeme také pravidelný pohyb, ideálně rychlou chůzi 2–4 hodiny denně. Fyzicky aktivní muži mají totiž výrazně nižší riziko zlomenin v oblasti kyčle než muži s nízkou fyzickou aktivitou,“ doporučuje prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

 

 

Je možné s osteoporózou bojovat?

Osteoporóza je zákeřná především z toho důvodu, že se zpočátku nijak neprojevuje ani nebolí. Nemocný proto nemá potřebu navštívit lékaře. Dalšímu zhoršování kvality kosti a zlomeninám lze ale předejít, jen pokud je onemocnění včas zjištěno. Pro stanovení diagnózy je nezbytné klinické vyšetření, doplněné o stanovení množství kostního minerálu v nejvíce zlomeninami ohrožených místech skeletu (osteodenzitometrie) spolu s posouzením tvaru obratlů, a o laboratorní testy. „Osteodenzitometrické vyšetření trvá jen několik minut, je bezbolestné a není spojeno s radiační zátěží. Samo však pro klinickou diagnózu nepostačuje, protože nevypovídá o příčině onemocnění. Tu zpravidla objasní až laboratorní vyšetření,“ vysvětluje prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Moderní medicína si umí s osteoporózou účinně poradit

Pokud se zjistí zrychlený úbytek kostní hmoty, jsou k dispozici účinné léky, které zpomalují nebo dokonce zastavují řídnutí kostí. Udrží se tak množství a uspořádání kostní hmoty a sníží se riziko zlomenin. Pro pacienty s těžkou osteoporózou a s osteoporózou navozenou glukokortikoidy je také dostupný lék, který vytváří novou kostní hmotu. Novým pomocníkem k léčbě osteoporózy je biologický lék, který se podává v podkožní injekci jednou za půl roku. Jednorázové podání biologické léčby je jednoduché, a navíc se lékař nemusí obávat, že pacient nebude lék pravidelně a správně užívat. „Osteoporóza je chronické onemocnění, vyžadující dlouhodobou terapii. Pokud se léky neužívají pravidelně a doporučeným způsobem, nejsou dostatečně účinné. Každý z dnes dostupných léků má své výhody i nežádoucí účinky a pro každého pacienta je třeba zvolit nejvhodnější přípravek. Přednostně je ale třeba diagnostikovat a léčit základní onemocnění, která také navozují osteoporózu,“ doplňuje prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

 

Zahajte prevenci i léčbu zavčasu

Osteoporóze se přezdívá tichý zloděj kostí. Jedná se sice o závažné onemocnění, dá však se úspěšně léčit. Klíčem je její včasné zjištění, úprava životního stylu a včasně zahájená léčba. „Moderní léčebné postupy umožňují žít mužům s osteoporózou kvalitní život. Vždy je ovšem důležité myslet také na prevenci. Následky po osteoporotických zlomeninách jsou natolik závažné, že by je muži neměli podceňovat, a včasné vyšetření neodkládat. Uchrání se tak vážných problémů, které by je po bolestivých zlomeninách v důsledku neléčené osteoporózy čekaly,“ uzavírá prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

 

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Postgraduálního vzdělání se mu dostalo na univerzitách v Jeně, v Amsterdamu, na Charité v Berlíně, na Radiobiologickém ústavu v Obninsku a na Kennedy Institutu v Londýně. V roce 1989 byl hostujícím profesorem na univerzitě Loma Linda v Kalifornii. Po promoci pracoval na I. ústavu lékařské chemie a na III. interní klinice I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zde získal atestace, obhájil doktorát věd, habilitoval z oboru lékařská biochemie a v roce 1996 byl jmenován profesorem. Roku 1990 založil v rámci Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus III. interní kliniky první osteocentrum v České republice a získal mezinárodní certifikát osteodenzitometrie ISCD. Roku 2007 přešel na Revmatologický ústav. Je členem řady odborných domácích a zahraničních společností, byl členem expertní skupiny WHO, která vypracovala dosud užívané doporučení pro diagnostiku osteoporózy. Prof. Štěpán publikoval 205 původních prací v recenzovaných zahraničních odborných časopisech a řadu monografií a článků v domácím tisku.

 

 

Kontakt pro další informace

 

Tomáš Kaplan

AMI Communications

Tel.: 234 124 112

Mobil: 775 162 383

E-mail: tomas.kaplan@amic.cz