Odborníci: Se závislostmi dětí a mladistvých pomůžou on-line kurzy pro pediatry

Autor: Redakce | Děti a mateřství | 7. 9. 2023

„Protože víme, že dětský praktik a gynekolog jsou prioritní obory, kde je obrovská šance pacienta s adiktologickým problémem včas zachytit a intervenovat, začali jsme na naší klinice už před deseti lety pracovat na řadě verzí metodiky kurzů pro tyto skupiny lékařů a zdravotních sester,“ řekl přednosta Kliniky adiktologie Michal Miovský.

On-line kurzy se skládají z krátké teoretické průpravy, na kterou navazuje instruktáž a ukázky, na závěr si účastníci mohou ověřit nabyté znalosti. Zhruba šestihodinový kurz stojí podle Miovského 500 korun a je možné ho kdykoliv přerušit a následně se k němu vrátit. On-line kurzy jsou podle něj výhodné, jelikož jsou laciné a účinné. „Výzkumy ukazují, že pro jednoduchá témata je to dokonce efektivnější přístup výuky než klasická frontální forma,“ řekl.

Podle předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Aleny Šebkové je při závislostech důležitá prevence, kterou označila ze strany státu za nedostatečnou. Problematický je podle ní i přístup Čechů k návykovým látkám, především k alkoholu. „Naše společnost by si měla říct, jestli budeme, nebo nebudeme tolerovat návykové látky, ať už jsou jakékoliv,“ řekla.

Problémem je podle ní i diskutovaná legalizace marihuany. „Za mě a za naši společnost (Odbornou společnost praktických dětských lékařů) máme velký problém se současnou takzvanou legalizací marihuany, protože dětem dáváme signál, že k těm dvěma tolerovaným (drogám), kouření a alkoholu, přibývá další, u které se nic neděje, když ji budou brát,“ řekla.

Důležitý je i včasný záchyt pacientů a zajištění přístupu k terapii, problematický je podle Šebkové nedostatek lékařů. V Česku podle zástupců projektu on-line projektů chybí dětští psychiatři i psychologové.

Podle Miovského se závislost na tabáku týká v populaci 14letých až 19letých přes 40.000 mladistvých, u alkoholu je situace horší, nadměrné množství alkoholu pije více než 100.000 dospívajících. Závislosti u dětí a mladistvých zhoršila podle odborníků i pandemie covidu-19, zvýšila se spotřeba u rizikových skupin, zároveň se vzrostlo i nadužívání telefonů, tabletů a sociálních sítí. V poslední době přibývá podle zástupců projektu mezi dětmi závislost na nových látkách, jako jsou kratom, HHC nebo tabákové sáčky.