Odborná péče o nemocné Alzheimerovou chorobou je nyní dostupná také v Praze

Autor: redakce | Zpravodaj | 1. 8. 2010

Bývalá Residence Classis v Průhonicích, kterou museli senioři více než před rokem narychlo opustit, znovu ožívá. Život sem od jara letošního roku vrací obecně prospěšná společnost Alzheimercentrum, která zahájila v objektu provoz zameřujicí se na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou.


Jedná se o páté zařízení tohoto typu na území České republiky, v Praze jde však o první podobné centrum s touto úrovní péče. Cílem všech zařízení Alzheimercentra je zkvalitnění péče o nemocné Alzheimerovou chorobou – nemocí, která je doposud nevyléčitelná a znamená pro každého postiženého významné omezení normálního života i soběstačnosti. Statistiky uvádí více než sto tisíc nemocných touto chorobou jen na území České republiky s tím, že se zdaleka nejedná jen o nemoc přestárlých osob. Nevyléčitelným onemocněním je tedy jen v hlavním městě postižen každý stý občan.


V rámci odborné péče lze však průběh choroby nejen zpomalit, ale především zpříjemnit život nemocným i jejich blízkým a poskytnout důstojné a odborné zacházení, kterého je v Čechách akutní nedostatek. Nemocní Alzheimerovou chorobou potřebují k zajištění kvalitního a důstojného života zcela specifický přístup a dostatek zkušeného personálu. „Počet zaměstnanců v přímé péči je u nás několikanásobný ve srovnání s běžnými zařízeními, které pečují o seniory. Do konce příštího roku předpokládá Alzheimercentrum Průhonice přijetí více než stovky zaměstnanců, především z řad zdravotních sester a ošetřovatelů,“ informuje Aleš Kulich, spoluzakladatel Alzheimercentra. „Vzhledem k nedostatku vzdělávacích programů, zaměřených na školení odborného personálu pro potřeby nemocných Alzheimerovou chorobou, vzděláváme naše odborníky sami podle dlouholetých zkušeností z ostatních zařízení Alzheimercentra, abychom našim klientům mohli nabídnout nejen lidskost a porozumění, ale především znalosti a tolik potřebnou pomoc.“


 


 


Ilustrační foto


Zařízení v Průhonicích disponuje 62 dvou až třílůžkovými pokoji s nadstandardním vybavením a čtyřiadvacetihodinovou celoroční péčí. Plná kapacita průhonického centra je 150 osob z řad klientů (na tento počet připadá cca 100 osob školeného personálu). Denní aktivity, které jsou pro klienty centra pravidelně připravovány, probíhají jak v rámci zařízení, kde mají obyvatelé objektu zajištěn volný a bezpečný pohyb, tak na velké zahradě, která je součástí areálu. V rámci aktivit v centru Prahy jsou organizovány skupinové návštěvy muzeí, kaváren, divadel a další kulturní vyžití, vždy s odborným doprovodem z řad školených ošetřovatelů. Klienti tak mohou naplno prožívat každý den i přes omezení, která sebou přináší samotná choroba.


”Průhonice jsou téměř v Praze, ale nabízejí klidné a příjemné okolí. I přesto, že je zařízení mimořádně vybavené, jsou ceny Alzheimercenter srovnatelné s ostatními zařízeními v naší skupině péče“, dodává Aleš Kulich.Společnost Alzheimercentrum má více než čtrnáctiletou zkušenost v péči o nemocné a o umístění ve všech pěti zařízeních v ČR a jednom centru na Slovensku je ze strany klientů a jejich blízkých velký zájem. Zaplňování kapacity centra v Průhonicích však probíhá postupně, především s ohledem na potřeby obyvatel zařízení. ”Není možné, v zájmu zachování kvality péče, přijímat větší množství klientů najednou. Plán na zaplnění celkové kapacity průhonického zařízení je nastaven na dobu jednoho a půl roku“, říká spoluzakladatelka Alzheimercentra, paní Jaroslava Jůzová. ”To je přiměřená doba nejen pro nastavení organizačních a provozních mechanismů, ale také pro postupné zaškolení všech zaměstnanců, předání zkušeností a dodržení nadstandardních parametrů poskytované péče.“


Kontakt pro média:


Vlasta Tichá
Diversity s.r.o.


gsm.: 773 583 318
e-mail: vlasta@diversity.cz