Oblastní nemocnice Jičín oslaví Světový den první pomoci ukázkami pro veřejnost

Autor: redakce | Zpravodaj | 4. 9. 2017

Nový Bydžov, 5. 9. 2017 (ZHKHK)

Oblastní nemocnice Jičín a.s. již pošesté v řadě pořádá v rámci Světového dne první pomoci ukázkové dopoledne, kde se veřejnost může seznámit s postupy, jak člověku s náhlými komplikacemi se zdravím včasným zásahem pomoci, případně i zachránit život. Letos se akce koná v sobotu 9. 9. 2017 od 8-12 hod. na Žižkově náměstí v Jičíně, a to ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a městem Jičín.

Při letošní akci si mohou kolemjdoucí opět vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci na modelech, a to přímo pod vedením instruktorů, zaměstnanců Oblastní nemocnice Jičín a.s., kteří jsou certifikováni Evropskou resuscitační radou pro výuku resuscitace. „Zájemci se naučí pravidla základní neodkladné resuscitace, vyzkouší si praktický nácvik správné techniky srdeční masáže a dýchání z úst do úst, správné postupy u dětí, zajištění horních cest dýchacích záklonem hlavy. Mimo to také poradíme, kdy a jak zavolat pomoc, jak má vypadat spolupráce s dispečerem záchranné služby a jaký je vůbec význam kardiopulmonální resuscitace,“ vysvětluje primář ARO a jeden ze členů instruktorského týmu MUDr. Radek Majerčín. Děti se budou resuscitaci učit na plyšových medvídcích. „S cílem zaujmout i mladší návštěvníky ukážeme dětem principy záchrany života na plyšácích. Obecně se ale soustředíme na výuku základů první pomoci pro dospělé a tam je opakování matkou moudrosti,“ říká k akci hlavní sestra Oblastní nemocnice Jičín a.s. Mgr. Monika Köstingerová.

Součástí Světového dne první pomoci v Jičíně je také preventivní měření krevního tlaku přítomnými zdravotníky – vysoký krevní tlak je totiž jednou ze základních příčin onemocnění srdce. Představí se ale také další složky integrovaného záchranného systému. Policie ČR představí svoji techniku, výzbroj a výstroj a se společností BESIP se zaměří na bezpečnost provozu na komunikacích. Svou zásahovou techniku předvede také hasičský záchranný sbor Jičín.

Kurzy první pomoci pořádá Oblastní nemocnice Jičín a.s. také ve školách a o školení mají zájem i místní firmy nebo organizace. Školení pro veřejnost probíhá 2 x do roka ve skupině zhruba 12 – 15 účastníků. „Během 3-4 hodin se naši studenti dozvědí vše potřebné o záchraně života a jsou připraveni i prakticky. Další kurz je plánován na 21. 10. 2017 a více se zájemci dozví na našich webových stránkách www.nemjc.cz,“ doplňuje Monika Köstingerová.

Světový den první pomoci připadá každoročně již od roku 2000 na druhou sobotu v září a vyhlašuje jej Mezinárodní červený kříž.