Nový bronchoskopický přístroj pomůže ve VFN diagnostikovat a léčit i ty nejmenší dětské pacienty. Je jich kolem 100 ročně

Praha, 3. prosince 2018 (VFN)

Díky daru Nadačního fondu Kapka naděje v hodnotě přibližně 850 tisíc korun pořídila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nový přístroj pro dětskou pneumologii. Nyní z vlastních zdrojů zajišťuje nezbytné příslušenství. Celková hodnota této unikátní techniky je za téměř 1,5 milionu korun.

Bronchoskopie je endoskopické vyšetření dýchacích cest, při kterém hodnotíme makroskopický nález v dýchacích cestách a můžeme v jeho průběhu provádět odběr materiálu přímo z dýchacích cest,“ vysvětluje MUDr. Petr Koťátko z Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK. V minulosti se vyšetření provádělo pouze rigidní technikou s velkou mírou rizika traumatizace dýchacích cest.

Od 90. let minulého století se v dětské pneumologii začala rozvíjet flexibilní bronchoskopie. Tato metoda je v současné době dominantní endoskopickou metodou při vyšetření dýchacích cest. První flexibilní endoskopy obsahovaly ohebná světelná vlákna (fibrobronchoskopy), která přenášela obraz do okuláru. Moderní přístroje využívají mikroskopického čipu umístěného na konci přístroje a obraz je digitálně přenášen na obrazovku (videobronchoskop) s možností záznamu vyšetření. Dětská bronchoskopie se od dospělé odlišuje nejen velikostí přístroje, ale i fyziologickými odchylkami od dospělých pacientů.

Diagnostické a terapeutické použití bronchoskopie

Bronchoskopie se s ohledem na způsob použití dělí na diagnostickou a terapeutickou. Většina výkonů v dětském věku je diagnostických. Patři k nim akutní i chronické respirační obtíže, protrahovaný kašel či nálezy na rentgenech hrudníku s vykašláváním hlenu s krví, objasňování stability stěny dýchacích cest. K upřesnění diagnózy se provádí bronchoalveolární laváže (výplachy dýchacích cest), biopsie sliznice průdušek nebo přímo biopsie plicní tkáně. Léčebná bronchoskopie se využívá ke zprůchodnění obturovaných dýchacích cest cizím tělesem, hlenovou či krevní zátkou nebo nádorem. Pomocí bronchoskopu lze do dýchacích cest aplikovat léčebné látky, například k roztažení průdušek či k zástavě krvácení.

Dlouhodobá spolupráce s Kapkou naděje už přinesla přístroje a vybavení za 1,5 milionu

Od roku 2004, kdy Nadační fond Kapka naděje poprvé pomáhal ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, již uplynulo téměř 15 let. Dnes jsme se zde sešli, abychom slavnostně předali CV-190 Videoprocesor, CLV-190 Xenonový zdroj světla a HDTV Monitor LED 24 v hodnotě 834.900 Kč. Celkově se nám letos podařilo do VFN nakoupit přístroje a vybavení za téměř 1,5 milionu korun. Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří s námi pomáhají dělat svět o Kapku lepším místem,“ dodává prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová.

Ročně kolem 100 pacientů potřebuje bronchoskop s nejtenčím průměrem

Přístroj o který jsme žádali, patří mezi nejmodernější videobronchoskopy, má nejtenčí distální průměr, pouhé 3 mm. Díky těmto parametrům můžeme kvalitně a bezpečně vyšetřovat i ty nejmenší děti s respirační problematikou. Důvod je jasný. V České republice je celkem 9 pracovišť provádějících dětskou bronchoskopii, ale pouze 2 pracoviště mají k dispozici kompletní vybavení a všechny velikosti k provedení vyšetření u všech věkových kategorií od novorozenců až po dospívající. Na dětské klinice VFN provádíme kolem 100 dětských bronchoskopií ročně. Z toho je většina dětí ve věku do 5 let a právě u nich je nutné použití bronchoskopů s nejtenčím průměrem,“ dodává MUDr. Koťátko.

 


O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.