NKÚ: Elektronizace zdravotnictví se zpožďuje, lékaři stále nemohou sdílet údaje

Autor: Redakce | České zdravotnictví | 9. 10. 2023

NKÚ zkoumal, jak v letech 2019 až 2022 nakládaly s penězi na elektronizaci zdravotnictví ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS. Kontroloval rovněž projekt modernizace informačního systému pražské Nemocnice Na Homolce. „Celkem 159 milionů Kč vynaložených na plnění vybraných strategických cílů elektronizace zdravotnictví k jejich splnění nevedlo,“ konstatuje NKÚ.

Kontroloři uvádí, že návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví připravilo ministerstvo opožděně a oproti původnímu záměru v pozměněné podobě. Vypustilo například části upravující emergentní záznam, osobní zdravotní záznam a index zdravotní dokumentace. „Nebyla tak naplněna jedna ze základních vizí, a to vize pacientsky orientovaného zdravotnictví,“ uvádí NKÚ.

Ministerstvu a ÚZIS se podle kontrolorů nepodařilo dobudovat spolehlivý systém, který by poskytovatelé zdravotních služeb mohli používat pro sdílení dat o konkrétním pacientovi, s výjimkou úzkého segmentu dokumentace sloužící k zajištění a řízení hygienických a protiepidemických činností. Poskytovatelé zdravotnických služeb tak dosud nemají jednotné, bezpečné komunikační prostředí pro sdílení zdravotnických údajů. „Nadále trvá stav, že lékaři nemohou v kritických situacích efektivně získat všechny potřebné a již existující informace o pacientovi,“ kritizuje NKÚ, který v soustavném prohlubování zpoždění elektronizace zdravotnictví shledává významné riziko.

Neexistence jednotného prostředí pro sdílení zdravotnické dokumentace má konkrétní dopady i na zdravotnická zařízení. Nemocnice Na Homolce sice vybudovala nový nemocniční informační systém za 91,3 milionu korun, ale vzhledem k neexistenci jednotného prostředí pro bezpečné sdílení nemůže dokumentaci sdílet tak, jak předpokládá zákon o elektronizaci zdravotnictví, uvádí NKÚ.

Ministerstvo zdravotnictví výsledky kontroly NKÚ respektuje a již podniklo kroky k nápravě, sdělil na dotaz ČTK mluvčí resortu Ondřej Jakob. Podle něj je nyní elektronizace zdravotnictví velmi intenzivní a ministerstvo ve spolupráci s ÚZIS pracuje na řadě projektů, které budou brzy realizovány.

Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví ve znění kritizovaném NKÚ předložilo ministerstvo podle Jakoba z časových důvodů ve formě zvyšující jeho šanci na přijetí. „V současné době tak zákon o elektronizaci zdravotnictví představuje první elementární fázi elektronizace zdravotnictví, která umožnila vznik jeho základní infrastruktury a základních centrálních služeb elektronického zdravotnictví, které jsou aktuálně ve výstavbě, a to s využitím prostředků Národního plánu obnovy,“ uvedl mluvčí resortu. Dodal, že v legislativním procesu je novela zákona pro další fáze elektronizace