Nemocniční lékaři vyzvali v dopise Válka k řešení dětských pohotovostí

Autor: Redakce | Děti a mateřství | 16. 11. 2023

„Jsme velmi znepokojeni trendem posledních let, kdy služby postupně vykonává čím dále menší podíl praktických lékařů pro děti a dorost,“ uvedli lékaři, kterých je pod dopisem podepsáno více než pět desítek. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje. Již v říjnu ale Válek odmítl postihy pro praktické lékaře, kteří nebudou pohotovosti sloužit, což bylo v návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok.

Lékařská pohotovostní služba, v samostatné ordinaci nebo jako součást urgentního příjmu nemocnice, je podle signatářů dopisu ministrovi nutným předstupněm nemocniční péče, který oddělí většinu dětí, jejichž stav vyžaduje pouze rychlé ambulantní ošetření, od pacientů, které je třeba hospitalizovat. „Je velmi důležité, aby tuto práci vykonával kvalifikovaný a zkušený pediatr,“ dodali podepsaní lékaři.

Sdružení podle Hülleové nemá data o tom, kolik dětských praktických lékařů se na lékařské pohotovostní službě podílí. „Jsme přesvědčeni, že pohotovostní služba je součástí neodkladné péče a má být poskytována ve zdravotnických zařízeních s bezprostřední dostupností služeb komplementu, lékárny a zejména lůžkového pracoviště pediatrie, tedy má být součástí urgentních příjmů nemocnic, které mají dostatečně personálně vybavené pediatrické oddělení s možností poskytování intenzivní péče,“ sdělila ČTK.

Většina lékařů, která má atestaci v pediatrii, jsou podle podepsaných lékařů praktičtí lékaři pro děti a dorost v ordinacích. „Atestovaní lékaři v nemocnicích nastupují do ústavních pohotovostních služeb na svých lůžkových pracovištích. Vykonávají tak často nadměrný počet přesčasových hodin a nemohou k tomu navíc zajišťovat i lékařské pohotovostní služby namísto absentujících kolegů z řad praktických lékařů pro děti a dorost,“ napsali v dopise.

Ministra v něm žádají, aby ve spolupráci s kraji a zdravotními pojišťovnami našel řešení, ve kterém bude podmiňovat výkon praxe dětského praktického lékaře právě sloužením na pohotovosti. „Počet služeb za rok, které bude muset každý z nich zajistit, bude velmi malý a nebude nijak narušovat chod jejich praxí,“ doplnili nemocniční lékaři.

Podle Hülleové je ve stávající podobě samostatně sloužících pohotovostních ordinací dětských praktických lékařů dětská pohotovost zastaralá. „Nepřetržitá péče je logickou součástí urgentních příjmů nemocnic, které mají dětské lůžkové oddělení,“ uvedla. Praktické by podle ní bylo, aby na urgentním příjmu pracoval v denní a večerní době kvalifikovaný lékař, v pozdních nočních hodinách podle ní může pohotovost poskytovat přímo nemocniční dětské oddělení.