Nedostatek sester znamená zdravotní rizika pro populaci ČR

Praha, 14.3.2018 (ČAS)

Česká asociace sester opakovaně upozorňuje na závažný nedostatek všeobecných sester, ale i dalších zdravotnických profesí v českém zdravotnictví. Podle odhadů v loňském roce chybělo okolo 3 300 sester a ačkoli se situace částečně stabilizovala, personální krizi se zatím nepodařilo ani zdaleka zažehnat. Z údajů ministerstva zdravotnictví vyplývá, že jen v akutní lůžkové péči chybí stále kolem dvou tisíc sester.

Nedostatek sester s sebou nese řadu negativních důsledků. Ovlivňuje kvalitu a dostupnost poskytované péče, nutí nemocnice uzavírat části oddělení, přetížené a vyčerpané sestry nemohou u pacientů kvalitně provádět všechny výkony, které by byly nutné. Některé zahraniční studie dokonce ukazují, že nedostatek sester zvyšuje pravděpodobnost vzniku komplikací a úmrtí pacientů.1

„Výsledkem je, že na českém pracovním trhu si přetížené sestry čím dál častěji hledají zaměstnání v méně náročných oborech mimo zdravotnictví. Uvážíme-li, že populace stárne a v budoucnu bude potřebovat stále více péče, jedná se o velmi nebezpečný trend,“ říká Veronika Di Cara z prezidia ČAS.

Úbytek sester je potřeba zastavit okamžitým zatraktivněním profese sestry a dalších zdravotnických profesí jak pro absolventy, tak i pro zkušené sestry, které svůj obor již opustily, nebo o tom vážně uvažují. ČAS oceňuje dosavadní snahy ministerstva zdravotnictví a dalších zodpovědných subjektů o stabilizaci této situace, nicméně je třeba přiznat, že ne všechny byly dosud úspěšné. Příkladem takového sporného kroku je podle ČAS snížení požadavků na kvalifikační vzdělání sestry (tzv. 4+1, čtyři roky studia na střední škole a jeden rok na vyšší či vysoké zdravotnické škole). Problém je, že vyšší zdravotnické školy zatím většinou tento program neotevřely, a tudíž není zajištěn brzký přísun vyššího počtu motivovaných a kvalitně vzdělaných absolventů do českého zdravotnictví.

Česká asociace sester se i z těchto důvodů zapojila do celosvětové kampaně Nursing Now http://www.nursingnow.org/launch/, která má pomoci zviditelnit význam sester pro společnost a při této příležitosti vyzývá k přijetí efektivních řešení nedostatku sester.

  1. Aiken, Linda H et al., Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study, The Lancet , Volume 383 , Issue 9931 , 1824 – 1830

Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní subjektivitou hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice. Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla celospolečenské uznání, přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční ohodnocení.