Na Vysočině přibývá počet automatizovaných defibrilátorů, letos už devět

AED se podle něj staly v posledních letech standardní výbavou složek integrovaného záchranného systému. „Což samozřejmě vítáme. Pokud člověka postihne srdeční příhoda, pak je nutný včasný a efektivní zásah. Mnohdy se stává, že nejblíže k postiženému jsou právě hasiči nebo policisté, kteří pomáhají poskytnout první pomoc a v případě nutnosti použijí AED a defibrilují postiženého – dodají postiženému elektrický impuls,“ řekl Janáček.

 

Stále častěji jsou defibrilátory dostupné i v obchodních domech, velkých podnicích či ve sportovních halách. „Pořizování a používání AED se nejvíce rozšířilo asi před pěti lety. V loňském roce jsme ve spolupráci s mobilní aplikací Záchranka do našeho systému zaregistrovali 16 defibrilátorů, v letošním roce devět,“ řekl Janáček.

 

Příslušníky integrovaného záchranného systému školí záchranáři v neodkladné resuscitaci povinně. S prací s AED se seznamují i žáci základních a středních škol při projektu Kraje Vysočina První pomoc do škol. A je také součástí kurzů první pomoci pro veřejnost, které krajští záchranáři pravidelně pořádají, naposledy se konaly tento měsíc. „S dalšími kurzy samozřejmě počítáme, nicméně termíny zatím vypsány nebyly,“ řekl Janáček.

 

Začátkem května instalovala AED na budovu hasičské zbrojnice obec Rudíkov na Třebíčsku. I s venkovní skříní vyšel na 66.000 korun, většinu obec uhradila díky penězům sponzora. „Chceme to mít nainstalované, kdyby to náhodou bylo potřeba. Máme tam docela i starší občany. Instalovali jsme to z toho důvodu, že to prostě může pomoci,“ řekl ČTK starosta obce Zdeněk Souček. Součástí dodávky podle něho bylo i proškolení v používání, přístroj ale mohou lidé obsluhovat i bez toho. „Byl to spíš takový bonus, ale obsluhu toho zvládne laik, protože ho to hlasově navádí a výboj prostě nenastane, pokud není potřeba,“ řekl Souček.

 

Automatizovaný externí defibrilátor je počítačově řízené zařízení, které je schopné analyzovat křivku EKG. V případě potřeby vede zachránce hlasovými pokyny i pokyny na obrazovce k resuscitaci a v případě potřeby i k defibrilaci.