Lékárníci bijí na poplach: dorovnání financí pro lékárny a dostupnost léků se musí okamžitě napravit!

Autor: redakce | Zpravodaj | 23. 4. 2018

Praha, 24. dubna 2018 (ČLnK)

Ve svém společném usnesení z XII. Sněmu České lékárnické komory vyzývají lékárníci poslance i vedení ministerstva zdravotnictví k dořešení klíčových bodů, které mají napravit kritickou finanční situaci lékáren a dostupnost léků. Z pohledu financování jde o navýšení tzv. signálního výkonu na 30 korun za recept (nebo 20 korun za položku), přípravu principiální změny odměňování lékárenské péče, ustanovení odměny za výdej – dispenzační taxy a navýšení taxy laborum za přípravu léku. Krizová je situace i v nedostupnosti některých léků, kdy se distributoři nechovají při jejich rozdělování vždy korektně a v souladu se zákonem. Dalším klíčovým bodem jednání sněmu bylo i zavedení stejných a pro pacienty co nejnižších doplatků ve všech lékárnách.

V sobotu 21. dubna 2018 proběhl v Olomouci XII. Sněm České lékárnické komory. Jeho účastníci se shodli na tom, že je nutné okamžitě dořešit procesy, které mají lékárnám dorovnat chybějící finance. „Situace je naprosto alarmující. Lékárníci patří ve zdravotnictví mezi tři nejdůležitější povolání s vysokoškolským vzděláním, ale místo zásadní valorizace mezd, jako u lékařů, či zubařů, u nás došlo naopak k velkému propadu našich příjmů. Průměrná mzda lékárníků klesla o několik tisíc korun, zatímco zatížení lékárníků další administrativou a celkové provozní náklady lékáren neustále rostou,“ komentuje Lubomír Chudoba, prezident ČLnK, a dodává: „Není přípustné, aby lékárníci nadále nebyli spravedlivě odměňováni za svou práci, ale pouze za to, jak drahý lék vydají. To je jako kdyby chirurg dostal zaplaceno podle toho, jak drahou náhradu kloubu pacientovi voperuje, nikoli za to, kolik práce odvede. Aktuálně běžící dohodovací řízení se ocitlo na mrtvém bodě. Úředníci zdravotních pojišťoven navrhují peníze pouze přerozdělit, což je v zásadním rozporu s deklarací Ministerstva zdravotnictví ČR o nutnosti zásadně navýšit prostředky pro financování lékárenské péče.“

Nedostatečná dostupnost léků je dalším palčivým problém, se kterým se čeští lékárníci v poslední době výrazně potýkají. Distributoři léků v některých případech nejenže nedodržují zákonem stanovenou dobu dodání léčivých přípravků do dvou dnů, ale někdy léky dokonce nedodají vůbec, ač je prokazatelně mají. Realita je pak taková, že léky směrují do protekčních lékáren. Tím dochází k nekalé soutěži a rukojmím je pak pacient.

Jen za posledních 5 let bylo v České republice z finančních důvodů uzavřeno přes 40 místně jedinečných lékáren, v důsledku čehož zůstali obyvatelé těchto obcí bez lékárenské péče. Pokud ministr zdravotnictví nebude situaci okamžitě řešit, hrozí „dominový efekt“ v uzavírání dalších lékáren.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.