KAPKA NADĚJE a opavská firma ISOTRA darovali nemocným dětem v Ostravě polohovací lůžka a infuzní pumpy

Autor: redakce | Zpravodaj | 7. 2. 2018

Praha, dne 8. února 2018 (ISOTRA, Kapka naděje)

Nové zdravotní prostředky od Nadačního fondu Kapka naděje přinesou dětským pacientům vyšší komfort léčby a uleví ošetřujícímu personálu Hematologického a hematoonkologického oddělení Kliniky dětského lékařství FN Ostrava.

Přenosné infuzní pumpy nové generace a špičková polohovací lůžka zajistí větší komfort léčby dětí, a zároveň nahradí časově náročné a ošetřovatelsky namáhavé procedury zdravotníků.

Dar v celkové hodnotě přes 330 tisíc hodnotě předají zdravotníkům zástupci Nadačního fondu Kapka naděje dne 7. února 2018 v prostorách Kliniky dětského lékařství FN Ostrava. „Fakultní nemocnice v Ostravě je jednou ze čtyřiceti nemocnic, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, a kterým pomáháme ke zlepšení a modernizaci jejich přístrojového vybavení, říká Jan Fischer, MLitt. ředitel NF Kapka naděje. Finanční prostředky na nákup nového zařízení korun poskytla Isotra, s.r.o. Opava: „Rozhodli jsme se podpořit děti s hematologickým a hematoonkologickým onemocněním v našem regionu,“ říká marketingový manažer společnosti Ing. Jakub Vaněk, PhD. „Jsme rádi, že nové zařízení dětem zpříjemní pobyt na lůžku a ošetřujícímu personálu pomůže zefektivnit průběh léčby tak, aby se sestry mohly dětem více věnovat. Komfort při léčbě je pro pacienty i pro jejich rodiče velmi důležitý.“

Nová polohovací lůžka s mnoha automatickými funkcemi poskytují maximální pohodlí pacientům a usnadní manipulaci zdravotníkům. Pouhý stisk tlačítka na sesterském ovladači automaticky změní polohu lůžka pro účely vyšetření, okamžité resuscitace, nebo zajištění fyziologického pohybu u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Efekt i bezpečnost léčby podpoří i nové infusomaty. Přesné a bezpečné dávkování léků, a dalších látek podávaných přímo do žíly je nezbytnou součástí léčby.

Hematologické a hematoonkologické oddělení kliniky je třetím největším centrem v České republice. Zabývá se jak onemocněními nezhoubné povahy, tak dětskými onkologickými onemocněními a leukémiemi. Zároveň patří mezi nejvýznamnější pracoviště zaměřené na péči o děti s hemofilií. Léčba těchto onemocnění a hospitalizace je vysoce stresovou záležitostí pro dítě i pro rodiče. Hlavním cílem ošetřujícího personálu je léčit malé pacienty kvalitně a v příjemném prostředí, plném vstřícných lidí. Ve 2 ambulancích dětské hematologie a hematoonkologie je ošetřeno více než 2000 dětí. Na lůžkách  oddělení dětské hematologie se ročně vystřídá více než 550 dětí.

Dary pro život

Slavnostního předání se zúčastnili zástupci vedení FN Ostrava, přednosta Kliniky dětského lékařství Doc. MUDr. Michal Hladík, primář Hematologického a hemato onkologického oddělení MUDr. Bohumír Blažek a také ošetřující lékaři a zdravotnický personál.

FN Ostrava je největší zdravotnické zařízení v Moravskoslezském kraji. Podle celostátního průzkumu HealthCare Institute za rok 2017 patří k trojici nejlepších fakultních nemocnic v oblasti „Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů“ a v kategorii Nemocnice pro život roku 2017.

www.isotra.cz www.kapkanadeje.cz