Jak BEZPEČNĚ hledat informace o zdraví na internetu?

Autor: redakce | Zpravodaj | 11. 12. 2019

Mezinárodní zdravotnický portál www.labtestsonline.cz opakovaně získal certifikát HONcode.  HONcode je jedním z nejužitečnějších ukazatelů věrohodnosti poskytovaných informací na internetu, který vydává švýcarská organizace Health on the Net Foundation. Pokud má web toto logo, máte záruku, že dodržuje jasně daná pravidla a že čtete informace od skutečných odborníků nezatížené reklamou.

 

Ing. Lubomír Stříž, zástupce nekomerčního projektu Lab Tests Online, uvedl: „Získat certifikát nebylo opravdu jednoduché. Nám se to podařilo díky dodržení striktních pravidel, která byla nastavena již při vzniku mateřského webu, který slouží pacientům v USA již od roku 2001. V Čechách funguje na adrese www.laboratornitesty.cz/www.labtestsonline.cz a pomáhá pacientům ve snadné orientaci v laboratorních vyšetřeních. Návštěvník se dozví, proč je vyšetřován, jak se na vyšetření připravit, co znamenají jednotlivé údaje na žádance, co znamenají hodnoty mimo referenční mez a jaká další vyšetření mohou následovat. Srozumitelně a přehledně.“

 

Web nabízí pomoc i lékařům. Slouží jako rychlá orientace v nových testech a v nových poznatcích v laboratorní medicíně. Zároveň může tyto stránky doporučit i svým pacientům, kteří se aktivně zajímají o své zdraví.

 

Odborným garantem projektu je Česká společnost klinické biochemie a Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Tyto webové stránky jsou doporučovány mnohými odbornými organizacemi. Jednou z nich je i Národní lékařská knihovna, která na svých stránkách uveřejňuje důvěryhodné zdroje webových informací. Projekt získal v roce 2018 záštitu ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama.

Společnost HON (Health On the Net Foundation) byla vytvořena s cílem propagovat zavádění užitečných a spolehlivých zdravotních informací online a umožňovat jejich vhodné a efektivní využívání. Po dvou desetiletích je HONcode nejstarším a nejcennějším kvalitativním ukazatelem online zdravotních informací. HON je nezisková mezinárodní nadace a nevládní organizace.