Iris Ident: eCALL v Berlíně

Autor: redakce | Zpravodaj | 1. 10. 2012

Praha 2. října (PROTEXT) – Ve dnech 27. – 28. září 2012 v Berlíně proběhla
již druhá mezinárodní, pravidelná konference celoevropského projektu eCALL,
jehož cílem je zajistit plně automatizované volání motorového vozidla v
nouzi na nejbližší centrálu linky 112 od roku 2015. Do operačního střediska
integrovaných záchranných systémů budou přeneseny souřadnice polohy
vozidla, ze kterého je volána pomoc, jeho identifikace, počet osob ve
vozidle (na základě počtu zapnutých bezpečnostních pásů v době události).
Další informace o vozidle získá operační středisko propojením s národním
centrálním registrem vozidel. V případě, že na území daného státu bude
havarovat vozidlo z jiné země, informace budou přeneseny z příslušného
národního registru pomocí mezinárodní sítě pro výměnu informací o vozidlech
a řidičských oprávněních EUCARIS (European Car and Driving Licence
Information System). Mezi vozidlem a operačním záchranným střediskem bude
okamžitě po nehodě nastaven hlasový komunikační kanál pomocí specializované
elektronické jednotky umístěné ve vozidle.

V současné době probíhá pilotní projekt implementace a testování HeERO
(Harmonised eCALL European Pilot), kterého se účastní vybrané evropské
země. Cílem pilotního projektu je odzkoušet veškeré technologie a postupy,
získat zkušenosti a tím zajistit hladký průběh následné implementace v celé
Evropě. Rok 2015 je mezníkem pro zahájení povinného vybavení všech nově
dodávaných vozidel na evropský trh komunikační jednotkou eCALL.

Na konferenci si zúčastněné státy vyměnily své poznatky a zkušenosti z
oblastí telekomunikačních a informačních technologiích, legislativy a
organizace velmi rozsáhlého projektu, jehož primárním a humánním cílem je
zkrátit dobu dojezdu záchranných složek na místo události, zlepšit jejich
efektivitu a koordinovanost a tím snížit počty mrtvých a raněných osob na
evropských silnicích. Vedlejší efekty projektu jsou i ekonomického rázu,
protože se včasnou odbornou pomocí sníží i náklady na ošetřování a
rekonvalescenci.

Kontakt:
Doc. Ing. Roman Rak, PhD.,
jednatel Iris Ident, s.r.o., Praha
roman.rak@irisident.cz
tel: +420 273 130 792

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou
součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou.
Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně
nese plnou odpovědnost.

PROTEXT