FN v Motole dostane dům se jménem Ronalda McDonalda. Poskytne domov rodičům dlouhodobě nemocných dětí

Autor: redakce | Zpravodaj | 26. 2. 2019

Praha, 27. 2. 2019 (Botticelli) – Nadační fond Dům Ronalda McDonalda a FN v Motole dnes podepsaly Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na stavbu prvního Domu Ronalda McDonalda v České republice. Největší dětská nemocnice tak dostane prostředky na vybudování moderního zařízení nejen pro ubytování, ale i komplexní zázemí pro přibližně 20 rodin dlouhodobě nemocných dětí. Podobných domů postavila značka Ronald McDonald House Charities po celém světě již přes tři sta. Po loňském podpisu Dohody o společném záměru se jedná o další krok k otevření domu, který by mohl ubytovat první rodiny už v roce 2021.

Smlouvu ke stavbě prvního Domu Ronalda McDonalda podepsal předseda správní rady Nadačního fondu František Houška, člen správní rady Petr Kobylka a za FN v Motole ředitel Miloslav Ludvík. Zdroj: FN v Motole

Důležitá je blízkost k dítěti i kvalitní odpočinek

Už 368 domů na pěti různých kontinentech se jménem Ronalda McDonalda poskytuje náhradní domov rodinám, které provázejí své nemocné děti v době hospitalizace. Připojí se k nim i první český Dům Ronalda McDonalda, který bude stát v areálu FN v Motole. „Při přípravě projektu ve FN Motol pro nás bylo zásadní, aby dům byl v blízkosti nemocnice. Na rozdíl od ubytoven nebo jiných forem náhradního bydlení se soustředíme na mnoho psychologických faktorů, které jsou s pobytem dětí i rodičů v nemocnici spojeny. Právě blízkost k nemocnému dítěti, zázemí pro stmelenou rodinu a současně komfortní odpočinek se ukazuje jako stěžejní,“ vysvětlila ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda, Ivana Pešatová.

FN Motol a nadační fond Dům Ronalda McDonalda podepsali smlouvu o spolupráci

Smlouva stvrzuje, že nadační fond Dům Ronalda McDonalda nemocnici věnuje 40 milionů korun na stavbu vlastního domu a po jeho otevření v něm bude poskytovat služby rodinám. Obě strany přitom předpokládají, že nejde o konečnou částku, kterou Nadační fond  do výstavby domu investuje. Finální rozpočet bude znám až po vypracování projektové dokumentace. „Podpis smlouvy sice neznamená, že bychom mohli začít stavět, je pro nás ale odrazovým můstkem. Ještě před začátkem léta bychom chtěli společně schválit architektonickou studii, následovat bude stavební řízení, výběr dodavatele stavby a následně samotná stavba. Pokud vše půjde podle plánu, měli bychom dům zkolaudovat v roce 2021,“ řekl ředitel nemocnice Miloslav Ludvík.

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda s nemocnicí spolupracuje téměř 15 let. Rodičům, kteří své děti v nemocnici provázejí, zatím alespoň hradí ubytování v nemocniční ubytovně, jejíž část pomohl v minulém roce také rekonstruovat. Hlavním rozdílem mezi Domy Ronalda McDonalda a běžnými nemocničními ubytovnami spočívá v přístupu k ubytovaným i komfortu bydlení. Zatímco většina ubytoven poskytuje ubytování pouze pro jednoho doprovázejícího člena rodiny a ubytování v ní je zpoplatněno, Domy Ronalda McDonalda poskytují ubytování pro rodiče, kteří dostanou doporučení lékaře, bezplatně a pro svoji činnost používají pojem „náhradní domov“. Na provozu se podílejí značnou měrou dobrovolníci. Motolský Dům Ronalda McDonalda by měl mít kapacitu postačující pro ubytování 15-20 rodin. Nadační fond se chce pro poskytování některých služeb spojit i s dalšími organizacemi, které by rodičům nabídly například pomoc psychologa.