FN Olomouc otevřela poradnu pro bezplatné a anonymní testování na HIV

Autor: Redakce | Aktuálně | 6. 10. 2023

K návštěvě poradny není nutné mít doporučení od lékaře, uvedla Kučerová. „Pokud klient upřednostňuje tuto anonymní formu testování, může k nám přijít a nechat si naším zdravotnickým personálem odebrat krev. V případě pozitivního výsledku se otevírá cesta k co nejčasnější léčbě v některém z osmi HIV center, takže věřím, že tato nabídka napomůže k zabránění šíření nemoci AIDS především mezi rizikovými skupinami obyvatel,“ dodala.

Včasné testování podle Kučerové hraje důležitou roli při léčbě infekce HIV. „I v dnešní době může toto onemocnění probíhat smrtelně, a to nejčastěji při pozdním rozpoznání a zahájení léčby. Proto je důležité zabránit přenosu HIV zejména svým zodpovědným chováním. A pokud již k rizikovému chování došlo, rozpoznat ho co nejdříve a začít včas léčit,“ upozornila lékařka.

FN Olomouc provozuje novou poradnu ve spolupráci se Zdravotním ústavem Ostrava, v jehož laboratořích se vyšetřují odebrané vzorky krve. „Naše klinika poskytla prostory vedle vyšetřovny číslo osm v přízemí budovy P. Také jeden lékař a pět sester z personálu nové poradny jsou zaměstnanci naší nemocnice, jeden pracovník je externí. V ambulanci budou přítomny vždy dvě sestry, které zajistí její provoz, samozřejmě za dodržení odpovídajících hygienicko-epidemických podmínek,“ podotkla Kučerová.

V letošním prvním pololetí přibylo v Česku 133 nově zachycených případů infekce HIV, meziročně o 19 méně. Situaci podle Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu i nadále výrazně ovlivňuje válečný konflikt na Ukrajině. Případů cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku přibylo 75, zbylých 58 připadá na občany ČR. Zastoupení cizinců představuje druhou nejvyšší pololetní hodnotu za celou dobu sledování, jejich podíl, 56,4 procenta, je vůbec nejvyšší.

Virus HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení zhruba do šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Mohou díky nim žít normální život včetně sexuálního bez rizika nakažení partnera. Za celou dobu sledování od roku 1985 do konce letošního června bylo v Česku potvrzeno celkem 4499 případů nákazy HIV.