FN HK získala v projektu Nemocnice ČR 2018 první místa v několika kategoriích

Hradec Králové, 29. listopadu 2018 (FNHK)

Fakultní nemocnice Hradec Králové získala v průzkumu Nemocnice ČR 2018 společnosti HealthCare Institut zaměřeném na kvalitu tuzemských nemocnic první místa v několika kategoriích. FN HK vyhrála mezi fakultními nemocnicemi v oblastech Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců a také v oblasti Finanční zdraví nemocnic. První místo získala FN HK také mezi fakultními nemocnicemi v oblasti Nemocnice pro život, která byla hodnocena na základě otázky, jak často se personál nemocnice při komunikaci s pacienty usmívá.

Pro celou nemocnici je to vynikající výsledek, který potvrzuje naši každodenní snahu poskytovat pacientům co nejlepší péči. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, protože na získání tohoto ocenění mají obrovskou zásluhu právě oni,“ uvedl ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

V projektu Nemocnice ČR 2018 bylo osloveno celkem 155 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky, od února do srpna se do něj zapojilo přes 60.000 hospitalizovaných pacientů a přes šest tisíc zaměstnanců. FN HK uspěla v tomto hodnocení již v minulosti, například loni v kategorii fakultních nemocnic získala první místo v oblasti Bezpečnost a spokojenost pacientů, FN HK také obsadila první místo mezi fakultními nemocnicemi v oblasti Nemocnice pro život. Podrobnější informace k celému projektu je možné najít na http://www.hc-institute.org/cz/

 


Zástupci Fakultní nemocnice Hradec Králové s oceněními. Zleva: Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, MUDr. Miroslav Měšťan Ph.D., lékařský náměstek a Mgr. Hana Drábková, vedoucí Odboru řízení kvality a kontroly.