Expozice Ústavu experimentální medicíny přilákala na Veletrhu vědy stovky návštěvníků modelem mozku a dalšími exponáty

Autor: redakce | Zpravodaj | 23. 5. 2016

Na výstavišti v pražských Letňanech se v rámci Veletrhu vědy návštěvníci seznámili s prací vědců z Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Ti, mimo jiné, představili jedinečný rozkládací exponát mozku, který umožňuje prostřednictvím jednotlivých řezů odhalit jeho fungování a skladbu, či výzkumný projekt CITI-SENSE monitorující kvalitu vzduchu v českých aglomeracích.

 

Součástí expozice o mozku byly rovněž přístroje na měření sluchu a ukázky toho, jak sluch stárne a čím je tento proces způsoben. Četné dotazy směřovaly také k příčinám vzniku neurodegenerativních onemocnění mozku jako je obávaná Alzheimerova či Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza či demence. Přítomní vědci nestačili odpovídat na dotazy především z řad studentů a učitelů středních škol z celé republiky.

 

Pozornost byla zaměřena také na výsledky Oddělení genetické ekotoxikologie, které se v ústavu dlouhodobě zabývá vlivem životního prostředí na člověka a jeho zdravotní stav. Vědci připravili jako ukázku filtr obsahující jednodenní odfiltrované částice ze vzduchu např. v Ostravě a dalších městech a rovněž žádali přítomné o spolupráci, aby formou jednoduché aplikace pomáhali vědcům mapovat kvalitu vzduchu v jednotlivých městech republiky. Výzkumný projekt CITI-SENSE totiž monitoruje pomocí veřejnosti kvalitu ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií s cílem zlepšit úroveň života ve městech.

 

Ústav experimentální medicíny je centrem základního biomedicínského výzkumu a je také nositelem statutu Centra excellence EU – MEDIPRA. Kromě zmíněných neurověd a vlivu životního prostředí na zdraví se zabývá výzkumem regenerativní medicíny, farmakologií, teratologií (vědní disciplína studující příčiny a mechanizmy vzniku vývojových vad), nádorů především tlustého střeva a tkáňového inženýrství. Výzkum je orientován na zavedení výsledků do praxe.

 

 

Kontakt pro média:

Tiskový mluvčí
Mgr. Tomáš Staněk

+420 739 280 905

tomas.stanek@biomed.cas.cz

 

 

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Akademie věd ČR, v. v. i. (ÚEM) je světově uznávaným centrem základního biomedicínského výzkumu a má status Centra excellence EU – MEDIPRA. Předmětem výzkumu ÚEM jsou neurovědy, regenerativní medicína, farmakologie, teratologie, výzkumu nádorů, vliv životního prostředí na zdraví a nové diagnostické metody. V současné době má ústav 12 samostatných vědeckých oddělení, z toho 6 oddělení provozuje 14 laboratoří. Výzkumná činnost ústavu je zaměřena kromě základního výzkumu i na využití jeho výsledků v lékařské praxi. Mimo základního výzkumu je cílem jeho činnosti vyvíjet léčebné postupy a techniky aplikovatelné v mnoha oborech klinické praxe.