Zdravotní pojišťovny hledají dodavatele pravidelného očkování do roku 2025

Vítěz výběrového řízení by měl zajistit dodávku a distribuci vakcín pro pravidelná očkování, která jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění, od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025. Každá pojišťovna s vítězem uzavře samostatnou smlouvu, celkem tedy bude uzavřeno sedm smluv. Dodavatel bude očkovací látky rozvážet přímo do ordinací praktických lékařů a dalších míst, která podávají pravidelná očkování. Nyní podle zadávací dokumentace očkuje v ČR asi 4900 ordinací praktických lékařů, kolem 1900 praktických lékařů pro děti a dorost a dalších asi 500 pracovišť.

Pojišťovny po účastnících tendru požadují, aby prokázali, že v posledních třech účetních obdobích měli obrat minimálně 400 milionů korun. Musí také doložit seznam referenčních zakázek na dodávku či distribuci vakcín v posledních pěti letech, přičemž souhrnná hodnota těchto zakázek by měla být alespoň 500 milionů korun a část by se měla týkat distribuce v chladovém režimu. Účastník by měl také doložit, že minimálně jeden rok poskytoval zakázky pro 1250 distribučních míst. Hlavním kritériem při posuzování nabídek bude cena.

V České republice se očkuje pravidelně například proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně, virové hepatitidě B, spalničkám, zarděnkám a příušnicím a u vybraných skupin obyvatel proti tuberkulóze. Většina očkování se týká dětí přibližně do dvou let věku, některá se později přeočkovávají. Očkování jsou hrazena ze zdravotního pojištění.