Vědci vyvinuli software, který urychluje popis chemických látek v tkáních

Autor: Redakce | Výzkumy a studie | 13. 12. 2023

Projekt MZmine vedou Robin Schmid a Tomáš Pluskala z ÚOCHB. Na vývoji sofwaru SIMSEF spolupracovali s odborníky kolem Uweho Karsta z univerzity v německém Münsteru a vývojáři nejmodernějšího hmotnostního spektrometru TimsTOF fleX.

„Až dosud mohli vědci pomocí hmotnostního spektrometru zjistit, jaký je chemický vzorec sledované molekuly, ovšem když se pak podívali do databáze a snažili se tuto látku identifikovat, bylo to velmi obtížné. Vzorek totiž může obsahovat velké množství různých lipidů a jejich kombinací, které se biologicky často značně liší. Teď je díky novému algoritmu možné nahlédnout do nitra molekuly, zjistit, z čeho se skládá, a dokonce porovnat obrázky mezi sebou,“ vysvětlil Schmid.

Takto lze podle vědců například získat informaci, že určitá část mozku obsahuje odlišný typ lipidu než jiná část tohoto orgánu. A také to, že se tento konkrétní lipid nevyskytuje v žádné jiné tkáni. Pro lékaře může být důležité to, že se urychlí odhalení klinických biomarkerů pro diagnostiku. Velmi rychle se dozvědí, zda mají co do činění s lipidem či metabolitem, který se nachází pouze v nádorové tkáni. Zjištění pak hraje zásadní roli v rozhodování o další léčbě.