Ve svatoanenské nemocnici v Brně zaznamenali pokles zájmu o larvální terapii

V minulých letech nemocnice používala metodu u desítek pacientů ročně, nyní jsou to spíš jednotlivci. Larvální terapie je alternativní metoda založená na čištění ran larvami bzučivky zelené, které se v medicínském prostředí přezdívá biologický nůž. Používají se při léčbě infikovaných ran nebo ran obsahujících mrtvou tkáň. „Používáme je například na léčbu ran u bércových vředů, proleženin, syndromu diabetické nohy nebo k vyčištění rány před transplantací,“ uvedla Zapletalová.

Podle ní larvy totiž dokáží produkovat vysoce účinné enzymy, které štěpí nekrotickou tkáň, živé buňky ale nepoškozují. „Důležitou roli v této léčbě však hraje spolupráce pacienta i rodiny. Problémem totiž může být špatný psychický stav pacienta, nepříjemné vnímání pohybu v ráně a možnost krvácení z rány. Během léčby se musí řešit i nepříjemný zápach. Larvy podporují hojení ran, stimulují spodinu rány, zlepšují její prokrvení a podporují tvorbu granulační tkáně,“ řekla Zapletalová, vrchní sestra II. chirurgické kliniky, která je také v nemocnici garantkou ranhojiček, tedy specialistek na hojení ran.

„Pracuji v nemocnici již 31 let a z toho se 26 let zabývám hojením ran, vedu kurzy, přednáším, zajišťuji praktickou stáž studentek v kurzu Hojení ran a defektů a pořád se mám co učit,“ řekla Zapletalová. Podle ní musí personál umět zhodnotit, popsat a zdokumentovat ránu. „Dále zjistit bolestivost rány u klienta, umět edukovat klienta i rodinu, navrhnout správný postup hojení, zajistit i zlepšení nutričního stavu pacienta, prostě stanovit jasný postup i plán,“ dodala Zapletalová.