V Českých Budějovicích se otevře pobytová služba pro dospělé osoby s autismem

Podle Urbanové je pobytových služeb pro lidi s autismem v Česku nedostatek a nedostatečná je i podpora osob s autismem a pečujících rodin. „Situace některých rodin je často beznadějná. Žijí v sociální izolaci a zejména matky nebo otcové, kteří pečují o dítě sami, žijí pod obrovským tlakem,“ sdělila. Na nedostupnost sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra dříve ve výzkumu z roku 2017 upozornila rovněž tehdejší veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

 

Pomoci má těmto rodinám zařízení, kde budou dospělí lidé s autismem moci žít samostatně za podpory školeného personálu. Lidé ji budou moci využívat od pondělí do pátku. Nový stacionář v ulici Plzeňská v Českých Budějovicích nabídne zázemí neměnné skupině osmi klientů, o které se bude starat 18 pečovatelů. Ti se budou střídat ve trojsměnném provozu, kdy v jedné směně bude šest pracovníků.

 

Skupina bude obývat dvě samostatné domácnosti, přičemž v každé z nich jsou kuchyně s jídelnou a čtyři jednolůžkové pokoje. V budově budou rovněž společné společenské prostory a místnosti pro odbornou práci s klienty.

 

Pobytovou službu pro lidi s autismem na jihu Čech povede psychoterapeut Přemysl Mikoláš, který absolvoval výcvik v metodě PBS. Podle Mikoláše je metoda PBS celostním přístupem založeným na respektu, úctě a lidských právech a je díky ní možné u osob s poruchou autistického spektra předejít projevům chování náročného na péči.

 

„Ptáme se, co nám klient chce svým chováním sdělit, co jej do dané situace přivedlo a jaké smyslové podněty jej uklidňují a jaké naopak,“ uvedl. Důraz tak bude ve stacionáři kladen mimo jiné na práci s rodinou autisty, na individuální přístup ke klientovi a na nastavení pozitivního přístupu.

 

Náklady na provoz zařízení nyní Urbanová odhaduje na zhruba deset milionů korun ročně. Financování bude vícezdrojové. Organizace očekává dotační podporu, peníze od soukromých dárců a část budou hradit rodiny klientů, kteří budou v zařízení umístěni.

 

Stacionář nyní vzniká v městském objektu, který dříve sloužil jako mateřská škola. Organizace ho do pronájmu od města získala v roce 2017 a opravila ho. Rekonstrukce budovy stála podle Urbanové asi 20 milionů Kč. Hradilo ji ze svého rozpočtu město a projekt získal dotaci od ministerstva práce a sociálních věcí. Budova byla zkolaudovaná letos na jaře a prvním klientům se otevře začátkem září.