V Česku startuje unikátní kurz pro pochopení demence

Autor: redakce | České zdravotnictví | 16. 9. 2021

Praha 15. září 2021 V Česku se spouští pilotní verze jedinečného online kurzu „Demence a jak jí porozumět.“ Kurz navazuje na australskou platformu „Understanding dementia“ a řadí se mezi světovou špičku v oblasti online kurzů svého druhu. První kurz bude zahájen 25. října, registrace je otevřena již nyní na webu Aesculap Akademie. Kurz je součástí Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc jehož gestorem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Česká verze vznikla díky spolupráci vzdělávací instituce Aesculap Akademie, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Jihomoravského kraje a australské University of Tasmania. „Pilotní fáze je určena profesionálním pečujícím. Očekáváme zájem studentů v řádech tisíců. Věřím, že přispěje ke zlepšení života lidí s demencí, jejich rodin i pečovatelů,“ říká za Aesculap Akademii MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun. Druhým krokem bude spuštění kurzu pro rodinné příslušníky, kteří pečují o lidi s demencí v domácím prostředí.Odborným garantem kurzu v České republice je Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Masarykova univerzita sepsala memorandum o spolupráci s australskou stranou a umožnila tak na akademické úrovni přenos kurzu do Čech. Ve spolupráci s Aesculap Akademií, zástupci Jihomoravského kraje a města Brna se staráme o to, aby bylo možné kurz po všech stránkách rozšířit k cílovým uživatelům,“ vysvětluje proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Andrea Pokorná.  

Pomyslné startovací tlačítko kurzu zmáčkl také hejtman Jihomoravského kraje, který kurz vítá a podporuje. „Jenom za loňský rok víme v našem kraji o 12 500 pacientech s demencí. Rodiny, které péči o blízkého zažily a zažívají, potřebují profesionální pomoc a doprovod. Je proto hodně důležité, že kurz probíhá online a brzy bude  dostupný pro každého,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich. Kurz podpořila také primátorka Brna. „Vnímáme stárnutí populace komplexně. V současnosti vedeme jednání společně s Jihomoravským krajem a zvažujeme, zda navyšovat lůžka v sociálních zařízeních či posílit terénní péči profesionálů, kteří službu poskytují v domácím prostředí. To vše ale vyžaduje dostatek kvalifikovaného personálu a já věřím, že právě tato ucelená forma online vzdělávání může výrazně pomoci,“ říká ke startu kurzu primátorka Brna Markéta Vaňková. 

Kde se zrodila myšlenka kurzu k porozumění demenci?

Unikátní online kurz demence a jak jí porozumět (The Understanding Dementia MOOC) vytvořili vědci z Výzkumného a vzdělávacího centra pro demenci University of Tasmania (Wicking Dementia Research and Education Centre at the University of Tasmania, dále  WDREC) v roce 2013. Cílem centra je lépe porozumět nemocem, které ovlivňují mozek a způsobují pokles kvality paměti
a dovednosti při řešení problémů. „Vzdělávání a výzkum v této oblasti jsou pro nás klíčové. Celosvětově máme v kurzu zapsaných už přes 220 tisíc účastníků. Jsem rád, že náš kurz nyní poběží i v České republice, protože demence je jedním z hlavních problémů 21. století a počet nemocných neustále stoupá,“ uvedl profesor James Vickers, ředitel WDREC a světově uznávaný odborník na výzkum demence. Projekt podpořil také velvyslanec Australského společenství pro Českou republiku, J. E. Lloyd Brodrick, který nedávno navštívil Brno. Ocenil pokračující spolupráci

v oblasti péče o osoby trpící demencí mezi australskými a českými organizacemi. „Překlad online kurzu University of Tasmania do češtiny naznačuje, že naše země přistupují k péči o osoby trpící demencí podobným způsobem. Austrálie je globálním lídrem v oblasti demence a péče
o seniory a já opravdu doufám, že v budoucnu uvidíme další projekty mezi Českou republikou a Austrálií v oborech zdravotnictví a vzdělávání,“
řekl  J. E. Lloyd Brodrick, velvyslanec Australského společenství pro Českou republiku.

Čím je kurz unikátní?

Kurz se řadí mezi špičkové online kurzy. Ve své pilotní fázi je dostupný profesionálům v péči o seniory a pacienty s demencí, do budoucna bude k dispozici všem, kteří se zajímají o problematiku demence, včetně rodinných příslušníků Kurz je dostupný na webových stránkách Aesculap Akademie, přičemž první kolo začíná 25. října 2021. Zájemci k absolvování kurzu tedy potřebují pouze chytrý telefon, tablet či počítač a internetové připojení. Studium probíhá vždy blokově, a to po dobu minimálně sedmi týdnů. „Kurz není tutorovaný, jeho průchod si tedy mohou účastníci regulovat sami a mohou si ho v rámci stanoveného časového úseku prodloužit podle svých studijních či pracovních možností,“ vysvětluje prof. Pokorná. Obsah kurzu je jedinečný také svým obsahem. Zahrnuje videa, která poutavým způsobem seznamují účastníky kurzu s novými poznatky, dále řadu studijních materiálů, krátké reportáže s příběhy pacientů, obrázky, statistiky, grafy. „Kurz není pouze přeloženým souborem textů, ale je realizován ve velké míře rozhovory odborníků. Zapojení jsou i laičtí pečující s osobní zkušeností. Především využívá nejnovější důkazy a poznatky, které je v této oblasti možné získat z výzkumů,“ dodává Pokorná.

Jak kurz probíhá?

Kurz Demence a jak ji porozumět tvoří celkem 60 videí, z nichž každé má 5 – 15 minut. Obsahují dialogy, čtení, hry, kvízy, hodnocení i diskusní fóra. Kurz se skládá ze tří základních částí. První je „Mozek“. Tato kapitola poskytuje základní obsah o anatomii a funkci nervového systému. Druhý modul nese název „Onemocnění“. Studenti se seznámí s onemocněními, která způsobují demneci, se současným výzkumem a směřováním do budoucnosti. Třetím modulem kurzu je „Člověk“. V této části se klade důraz především na rozpoznávání příznaků demence, na život s demencí nebo na různé tipy terapie. Kurz nabízí ucelený pohled vzdělání v oblasti péče o nemocné demencí a o nejnovějších výzkumech v tomto oboru. Není třeba žádného předchozího zdravotního vzdělání. Během kurzu účastníci průběžně vyplňují testy, které mohou realizovat opakovaně, a to do doby, než jsou úspěšní. Pilotní testování probíhalo na dvou vysokých školách – Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Studentům nejvíce vyhovala celistvost kurzu, zapojení reálných pacientů, kteří vystupují ve videích a nový pohled na demenci jako na komplexní onemocnění. „Komplexnost celého kurzu umožňuje dobře porozumět problematice. Největším aha momentem bylo téma navázání kontaktu s člověkem s demencí např. formou hudby, naladění se na pohyby a navázání komunikace.To, že navenek nedostávám „feedback“ neznamená, že ten člověk nevnímá,“ říká studentka Jana z Lékařské falkulty Masarykovy univerzity v Brně.

Počet lidí s demencí stoupá a mladí nejsou ochotni o ně pečovat

Podle Světové zdravotnické organizace se počet lidí s demencí na celém světě odhaduje na 50 milionů. Toto číslo se má do roku 2050 zvýšit na 135,5 milionu. Což je pro dokreslení více lidí, než v současnosti žije v Japonsku. Se stárnutím světové populace je proto demence hlavním problémem veřejného zdraví. Projevuje se různě. Člověku se například zmenšuje okruh jeho zájmů, začíná být paranoidní, zapomíná nebo se přestává orientovat v čase. Když se neléčí, postupuje demence tak rychle, že během tří až čtyř let už nezvládne péči o takto nemocného člověka ani rodina. V tuzemských podmínkách neexistuje relevantní výzkum, který by otázku prevalence mapoval. Proto je potřeba se spokojit s kvalifikovanými odhady, které vycházejí z evropských a světových prací a studií. Podle dokumentu „Zpráva o stavu demence 2016“ (viz graf níže), kterou vydala Česká alzheimerovksá společnost, můžeme říci, že v současnosti u nás žije zhruba 183 tisíc lidí s nějakou formou demence, v roce 2050 by to mělo být už 383 tisíc lidí. Více než dvě třetiny lidí jsou ženského pohlaví. Nejvyšší počet lidí s demencí zůstává v Praze. Díky online kurzu se nejen zvýší povědomí o demenci, ale hlavně se podpoří vzdělání lidí v této oblasti, což je do budoucna klíčové. „Diagnóza demence může způsobit nemalé problémy v rodinách. Mladí lidé nechtějí
o své příbuzné pečovat, mnoho z nich má buď malé děti nebo se chtějí věnovat kariéře a starost o člověka s demencí je časově i psychicky velmi náročná. V Austrálii se o tomto trendu jž otevřeně hovoří a pracuje se s ním. Díky tomu vznikl také tento kurz,“ komentuje situaci Andrea Pokorná.

Správná diagnostika je klíč

Aktuálním problémem je také fakt, že není vždy snadné odlišit demenci od stavů, které se projevují podobně. Například zapomínání je často přičítáno projevům stáří, zhoršené kognitivní funkce zase následkům mozkové mrtvice. Navíc lidé, kteří jsou v počátečních stádiích onemocnění demence,
si nechtějí tuto možnost vůbec připustit. „V pozdějších stádiích bývá diagnóza demence horší pro rodiny pacientů než pro samotného pacienta, často je pro rodinu náročné přijmout, že jejich blízcí zapomínají a chovají se jinak. Příbuzní bývají někdy naštvaní a berou chování svého blízkého jako naschvály. Velký přínos proto vidím v možnosti vzdělání pro rodiny, aby lépe rozuměly svým blízkým,“ říká Mgr. Hana Juráčková, vedoucí Domova s úsměvem ve Slavkově
u Brna, který se stará o osoby se zdravotním postižením.
Péče o lidi trpící demencí zdravotníky či sociálními pracovníky má mnoho specifik. „Práce je psychicky náročnější, jelikož klienti mají často nepředvídatelné reakce, je těžké odlišovat světlé chvilky od stavů úplné dezorientace, kdy klient sděluje reálné informace a kdy si to jen myslí. Časté jsou také výpadky zejména krátkodobé paměti, kdy klienti například znovu vyžadují oběd. Specifik je celá řada, proto je velmi důležité kvalitní a pravidelné školení personálu, což tento kurz přesně umožňuje,“ uzavírá Hana Juráčková. 

Více o B. Braun

Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu 180 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 64 zemích světa. Skupinu
B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun Medical (dodavatel zdravotnických prostředků), B. Braun Avitum (provozovatel dialyzačních středisek, odborných ambulancí a domova pro osoby se zdravotním postižením) a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Kurzy Aesculap Akademie jsou akreditovány příslušnými lékařskými společnostmi a mezinárodními lékařskými organizacemi. Vědecká rada složená z předních odborníků napříč medicínskými obory zaručuje provtřídní kvalitu. Skupina B. Braun v České a Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než 800 lidí. Charitativní projekt B. Braun pro život podporuje vybrané neziskové organizace i jednotlivce. Patronem projektu je český paralympionik David Drahonínský.