SZÚ: Nejčastější nemocí z povolání byl loni opět covid, a to u 6071 lidí

Autor: redakce | Aktuálně | 22. 5. 2024

„Onemocnění covid-19 bylo hlášeno v roce 2023 u 6265 z celkového počtu 7001 případů nemocí z povolání, z toho 651 zaměstnanců prodělalo toto onemocnění (…) dvakrát a 32 osob dokonce třikrát,“ popsala vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Vladimíra Lipšová.

Téměř polovina případů infekce covidem-19 jako nemocí z povolání vznikla v roce 2022, čtvrtina byla ještě z předchozích dvou let. „Tato statistika totiž zahrnuje všechny uznané případy dle data vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání nikoliv data jejich zjištění,“ řekla Lipšová.

Z osob s uznaným covidem-19 jako nemocí z povolání, které pracovaly ve zdravotnictví nebo sociálních službách, tvořily více než 40 procent zdravotní sestry, přes 13 procent bylo ošetřovatelek a necelých 12 procent lékařů a lékařek. Devět procent uznaných případů bylo u pracovníků sociálních služeb a přímé obslužné péče a záchranářů a řidičů záchranné služby bylo pět procent.

Dalším nejčastějším infekčním onemocněním byl svrab, kterým onemocnělo 92 pracovníků ve zdravotnictví a sociální péčí, z nich 26 z domovů sociálních služeb a domovů pro seniory.

U 336 pracovníků uznali odborníci takzvanou nemoc způsobenou fyzikálními faktory. „Mezi nejčastější patří zejména syndrom karpálního tunelu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, syndrom karpálního tunelu z práce s vibrujícími nástroji a skupina onemocnění šlach a kloubů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování končetin,“ sdělila Lipšová.

Dalším 122 pracovníkům lékaři uznali jako nemoc z povolání onemocnění postihující dýchací cesty, které nejčastěji souvisí s prachem obsahujícím krystalický oxid křemičitý, hlavně při těžbě nerostných surovin. U 24 osob vzniklo astma a u 15 lidí byl příčinou onemocnění plic azbest. V 71 případech byly příčinou kožní nemoci, nejčastěji z alergické příčiny. Do statistik přibyla také jedna nemoc způsobená chemickými látkami a dva případy přičítané ostatním faktorům a činitelům.