Ročně péči fyzioterapeuta potřebuje téměř 2,5 milionu Čechů, čelíme však jejich nedostatku

Autor: redakce | České zdravotnictví | 6. 9. 2021

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) bylo v době před pandemií přijato v roce 2019 k léčbě v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny 2 328 157 pacientů a čísla stále rostou – s daty za rok 2020 a 2021 podle odborníků významně pohne pandemie covidu-19, protože se zvyšuje nutnost plicní rehabilitace post-covidových pacientů. Navzdory zvyšující se poptávce jsou však počty fyzioterapeutů v Česku hluboko pod evropským průměrem. Právě 8. září si po celém světě připomínáme Světový den fyzioterapie.

Stále vetší poptávka po fyzioterapii

Podle odborníků v oboru je po fyzioterapii stále větší poptávka, a to jak ze státních zařízení, tak soukromých praxí. V Česku lze bakalářský obor fyzioterapie studovat na třinácti vysokých školách, které však mají omezenou kapacitu uchazečů. „Bez navyšování těchto kapacit nebude jednoduché plnit stále rostoucí poptávku,“ upozorňuje Tomáš Nedoma ze Světa fyzioterapie. Nedostatek fyzioterapeutů vysvětluje náročností tohoto zdravotnického oboru, kdy se klade důraz nejen na teorii, ale také na praxi. „Dalším důležitým faktorem by mohla být optimalizace pracovních podmínek, které by nové i stávající terapeuty udržely v této praxi,“ dodává Nedoma. Zmiňuje především zlepšení platových podmínek, možnost věnovat klientovi maximum času a méně byrokracii, a obecně zlepšení komunikace jak mezioborové, tak na pracovišti. Stávající pracovní podmínky a maximální vytížení vedou podle Nedomy čím dál častěji k syndromu vyhoření.

Poptávka po službách fyzioterapeutů stále roste s ohledem na jejich široké pole působnosti. Aktuálně patří mezi vyhledávané typy rehabilitací například plicní, které jsou určené pro pacienty, kteří prodělali onemocnění covid-19. Často přitom jde o mladé lidi, kteří před nákazou žili aktivním a zdravým způsobem života. „Na základě doporučení lékaře fyzioterapeut zhodnotí dechové stereotypy pacienta, vyšetří si ho a rozhodne, na čem s ním bude pracovat. Kromě 10 lekcí po 25 minutách odborníci doporučují trénovat také doma se speciálními pomůckami, které posilují nádech a výdech,“ říká Tereza Valíková z rehabilitačního centra SAREMA.

Fyzioterapie online

Za poslední rok byli fyzioterapeuté nuceni pracovat za zpřísněných hygienických podmínek, jiní museli svoji praxi pozdržet, změnit, nebo nabízeli pomoc, kde bylo třeba. Klienti zase v mnoha případech nemohli navštěvovat své fyzioterapeuty osobně. Pandemie covidu-19 však přinesla také určitá pozitiva, konkrétně například zařazení telemedicíny a konzultací on-line. „Osobně jsem vnímal, že on-line terapie rozdělila fyzioterapeuty na tábor odpůrců a nadšenců,“ popisuje Nedoma.

V rámci oslav Světového dne fyzioterapie letos v Centrálním parku v Praze proběhne v sobotu 11. září Rodinná výzva s FYZIOklinikou. Pořadatelé připravili celodenní soutěžní a sportovní program pro rodiny s dětmi, chybět nebude například Strollering, fitness aktivita pro maminky s kočárky.

Návštěvníci se budou moci seznámit také s tématem podpory pacientů s nemocemi na úrovni centrální nervové soustavy, jako je například dětská mozková obrna (DMO). U stánku rehabilitačního centra SAREMA bude představen nový kompresivní obleček MyActive od německé firmy Ottobock, který nejen pacientům s DMO usnadní každodenní život.