Průzkum: Zdraví a obezitu dospívajících ovlivňuje jejich socioekonomický status

Autor: redakce | Výzkumy a studie | 23. 5. 2024

Studie poskytuje mezinárodní srovnání v dlouhodobě sledovaných indikátorech týkajících se životního stylu školáků ve věku 11, 13 a 15 let. Získané údaje pak slouží jako podklad pro politiku a praxi s cílem zlepšit kvalitu života mladých. Česká republika se výzkumu účastní od roku 1994.

Aktuální studie srovnává data od více než 279.000 adolescentů z let 2021 až 2022 z evropských zemí, několika států střední Asie a Kanady.

České děti se ve výzkumu pohybují podle odborníků kolem evropského průměru. „Přestože jsme z pohledu OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) hodnoceni mezi zeměmi s nejnižšími nerovnostmi, vidíme u dětí z chudších poměrů významné negativní trendy. Například u zapojení do intenzivní pohybové aktivity plní mezinárodní doporučení 68 procent chlapců z bohatších rodin oproti 52 procentům chlapců z chudších poměrů. U dívek jsou rozdíly ještě markantnější – 62 versus 39 procentům,“ uvedl jeden ze spoluautorů zprávy Zdeněk Hamřík z Fakulty tělesné kultury UP.

Z výzkumu také vyplynulo, že intenzivní pohybová aktivita u dětí klesá s věkem. „Sportovní prostředí tak z našich dat dostává jasný signál – nedaří se nám zapojovat nízkopříjmové skupiny a zároveň děti u sportu udržet,“ doplnil Hamřík.

Zpráva zároveň poukazuje na nárůst nadváhy a obezity u chlapců i dívek ve srovnávaných zemích. Nadváha a obezita u dospívajících je podle odborníků už delší dobu významným problémem veřejného zdraví, neboť se týká více než jednoho z pěti dospívajících. Od posledního průzkumu v roce 2018 se toto číslo zvýšilo z 21 na 23 procent v roce 2022. Míra nadváhy a obezity je vyšší u chlapců (27 procent) než u dívek (17 procent).

„S ohledem na socioekonomický status trpí nadváhou nebo obezitou v České republice 32 procent chlapců z chudších poměrů oproti 23 procentům chlapců s vyšším socioekonomickým statusem. U dívek je to 21 oproti 11 procentům. I zde tedy pozorujeme značné socioekonomické nerovnosti,“ doplnil Hamřík.

Výsledky výzkumů jsou podle odborníků často využívány v praxi například při tvorbě strategií pro podporu pohybové aktivity. O to se snaží také Česká školní inspekce. „Vznikl tak například materiál Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků, který má být vodítkem pro základní a střední školy, jak v oblasti podpory pohybu u dětí postupovat,“ uvedl náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Mezinárodní report o zdraví mladých lidí v Evropě, střední Asii a Kanadě je k dispozici na webu. Závěry a doporučení pro lepší praxi v jednotlivých tematických oblastech zveřejňuje na základě sběru dat tým odborníků z UP na webu Zdravá generace.