Prostějovská nemocnici pořídila moderní CT přístroj za 25 mil. Kč

„Nové CT je určeno pro celotělová CT zobrazení orgánů dutiny hrudní a břišní, dále pro detailní zobrazení hlavy, mozku, skeletálního a cévního systému v celém rozsahu. Využijeme jej proto u širokého spektra pacientů,“ uvedl primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov Martin Folprecht. Dodal, že vyšetření pacienta pomocí nového CT přístroje navíc zabere méně času.

 

Nový CT přístroj zkrátil délku pobytu pacienta v zařízení na několik sekund. „To spolu s ultrarychlou rekonstrukcí obrazových dat umožňuje i diagnostiku akutních stavů jako například mozkových mrtvic, plicních embolií a rozsáhlých úrazových stavů s maximální přesností a v minimálním možném čase. Na tomto přístroji jsme navíc nyní schopni provádět i kardiologická vyšetření včetně zobrazení srdečních tepen,“ podotkl Folprecht.

 

Moderní zařízení například disponuje programem, který potlačuje artefakty z okolí a umožňuje získat ostrý a kvalitní obraz vyšetřované oblasti, a to ve velmi krátkém čase. Rychlá diagnostika pak pro pacienta podle Folprechta znamená vždy i menší radiační zátěž. V Nemocnici AGEL Prostějov nové CT obslouží zhruba 6500 pacientů ročně. Z toho více než polovinu tvoří pacienti v akutních stavech vyžadující rychlé a přesné diagnostické zobrazení.