Přehled očkování aneb co musíte podstoupit a co ne

Přehled očkování aneb co musíte podstoupit a co ne

Jde vám ze všech očkování hlava kolem? Nevíte, na která máte jako pojištěnec bezplatný nárok nebo která jsou povinná? Všechny tyto otázky a očkovací termíny vám stručně zodpovíme a vysvětlíme v tomto článku.

Než se pustíme do přehledu očkování, je důležité vysvětlit, co se za pojmem očkování vlastně skrývá. Principem očkování je vytvořit v těle imunitu, tedy vytvořit protilátky, které nás chrání před onemocněním. Očkování navíc výrazně snižuje výskyt nemoci v populaci, nebo ji úplně vymýtí, což se zatím povedlo pouze u pravých neštovic. U nemocí, které zatím neumíme léčit, je preventivní očkování jedinou z možností, jak se těmto nemocem a jejím následkům vyhnout.

 

Očkovat či neočkovat? Kolektivní imunita, to je oč tu běží. Proto některé státy po svých občanech vymáhají, aby chránili nejen své zdraví, ale i zdraví ostatních spoluobčanů. V případě dostatečné proočkovanosti v populaci (u každé nemoci je toto procento jiné) se infekce nemohou dále šířit, minimálně ne tak snadno. Tímto chráníme tedy nejen sebe, ale také osoby, které nemohou být z nějakých důvodů očkovány.

 

Očkování můžeme obecně dělit na:

 • povinná – hrazená z veřejného zdravotního pojištění
 • nepovinná – hrazená ve stanovených případech
 • nepovinná – pojišťovnami nehrazená (u některých pojišťoven na ně lze čerpat příspěvky z fondu prevence)

Povinná očkování u nás

V České republice je povinné očkování proti 9 základním onemocněním: záškrt, černý kašel, tetanus, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae b (způsobuje meningitidu), zarděnky, spalničky a příušnice.

 

S většinou očkování se začíná už v prvních týdnech nebo měsících po narození. Říkáte si, proč tak brzy? Zkrátka proto, že malé děti nemají imunitní systém vyzrálý v takové míře, aby je ochránil před nemocí. Tudíž je potřeba tuto nezralost podpořit právě očkováním.

 

Očkovací kalendář je pro každé novorozené dítě následující:

 • den – 6. týden – tuberkulóza
 • od 9. týden (2 měsíce) – záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, Haemophilus influenzae typu b – 1. dávka
 • měsíc – záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b – 2. dávka
 • – 13. měsíc – záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, Haemophilus influenzae typu b – 3. dávka
 • – 18. měsíc – spalničky, zarděnky, příušnice – 1. dávka
 • – 6. rok – spalničky, zarděnky, příušnice – 2. dávka
 • – 6. rok – přeočkování – záškrt, tetanus, černý kašel, nebo dle typu vakcíny až mezi 10. a 11. rokem

Kromě devíti základních očkování odborníci výrazně doporučují nepovinné očkování proti těmto nemocem:

 • pneumokok – hrazené očkování u kojenců a osob nad 65 let
 • chřipka – každoroční přeočkování – hrazeno pro seniory nad 65 let, zdravotníky a odborné pracovníky ve zdravotnictví a osoby po odstranění sleziny
 • meningokok – hrazeno u rizikových osob, kojenců a dětí ve věku 14 – 15 let
 • žloutenka typu A (očkování proti žloutence typu B je povinné)
 • klíšťová encefalitida – hrazené pro osoby nad 50 let – ochrana po dobu 5 let
 • přeočkování proti černému kašli
 • HPV (papilomaviry) – hrazené u pojištěnců mezi 13. a 14. rokem věku

Kdy a proč se nechat očkovat proti chřipce?

Ideálním obdobím na očkování proti chřipce je sice září až prosinec, tedy nástup   a průběh chřipkové sezóny. Lze se ale úspěšně očkovat až do konce března. Už 14 dní po očkování je člověk chráněn před nemocí.

Očkování vede k výraznému snížení výskytu chřipky v populaci. Mimo to u rizikových osob snižuje možnou hospitalizaci či úmrtí. Vakcíny většinou obsahují 4 druhy usmrcených chřipkových virů, ale každoročně se složení těchto vakcín upravuje tak, aby odpovídalo aktuálním typům chřipky vyskytujících ve společnosti. Proto je pro jeho účinnost nezbytné každoroční přeočkování.

 

Na očkování proti chřipce přispívají tyto pojišťovny – VZP, OZP, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna,

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví či Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.