Poruchy pozornosti mohly být evoluční výhodou, naznačuje studie

Autor: redakce | Výzkumy a studie | 22. 2. 2024

ADHD je neurovývojová porucha. Přestože se odhady její prevalence liší, v mnoha zemích, včetně Británie, počet diagnóz roste. Ačkoliv některé z příznaků, jako je neorganizovanost nebo potíže se soustředěním, bývají podle deníku vnímány negativně, vědci nyní uvedli, že ve skutečnosti mohly v minulosti lidem pomoci při hledání nových míst pro shánění potravy.

Studie nabízí potenciální vysvětlení, proč je ADHD rozšířenější, než se očekávalo na základě náhodných genetických mutací, a proč jsou běžné takové rysy, jako je nesoustředěnost nebo impulzivita, uvedl hlavní autor studie David Barack z Pensylvánské univerzity. Kdyby tyto rysy byly skutečně negativní, pak by se podle něj dalo čekat, že v průběhu evoluce budou potlačeny. Tyto vlastnosti tak podle něj mohou mít určité výhody.

Autoři studie analyzovali údaje od 457 dospělých, kteří absolvovali on-line hru na shánění potravy, v níž měli během osmi minut nasbírat co nejvíce bobulí. Počet bobulí získaných z každého keře se snižoval pokaždé, když ho někdo použil ke sběru. Během plnění úkolu mohli účastníci buď pokračovat ve sběru bobulí z keřů na původním místě, nebo se přesunout na nový plácek – i když druhá možnost je stála čas. Tým také provedl u účastníků vyšetření příznaků podobných ADHD – ačkoli zdůraznil, že nešlo o diagnózu – a zjistil, že 206 účastníků mělo pozitivní výsledky.

Výzkumníci zjistili, že účastníci s vyšším skóre na škále ADHD strávili na každém plácku s keři kratší dobu než ti s nižším skóre. Častěji opouštěli své stávající místo a hledali nové. Tito lidé také získali ve hře více bodů než ti s nižším skóre na škále poruchy pozornosti s hyperaktivitou.

Studie měla jistá omezení, včetně toho, že byla založená na vlastním hlášení příznaků ADHD. Podle Baracka je proto nutné provést další experimenty s lidmi, kteří mají ADHD diagnózu, i s úkoly spočívajícími v hledání potravy v reálném světě, protože je při nich nutné vynaložit mnohem větší úsilí na pohyb než při sběru v on-line hře.