Odborníci: Klimatické změny zvyšují riziko smrti u starších osob, především žen

Autor: redakce | Doporučené články | 26. 3. 2024

„Nerovnosti v citlivosti na vysoké teploty jsou zjevné. Co je však ještě více znepokojující, je fakt, jak se tyto nerovnosti vyvíjejí. Zatímco nejmladší senioři a muži se na vysoké teploty adaptují nebo je jejich riziko úmrtí konstantní, u těch nejstarších a u žen riziko za poslední tři dekády narůstá. S přihlédnutím k předpokládanému nárůstu teplot a souvisejících úmrtí v 21. století je potřeba zaměřit se na adaptační strategie právě pro ty nejzranitelnější,“ uvedl Janoš.

Dopady změn klimatu ve spojitosti s vyšší úmrtností se zvyšujícím se věkem zkoumala mimo jiné i studie, jejíž spoluautorem je Aleš Urban z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Z jeho závěrů vyplynul taktéž fakt, že ženy s rostoucím věkem jsou ohroženy zvyšující se teplotou více. „Do dat jsme kromě bydliště, věku, rodinného stavu a pohlaví chtěli zahrnout také vzdělání. Nicméně v posledních letech tato informace v úmrtních listech chybí, tudíž by výsledky nemusely být vypovídající,“ řekl Urban.

Mašková zdůraznila, že za posledních 70 let lidstvo objevilo nebo vytvořilo přes 200 milionů chemických látek. Ty jsou skryté například v obalových materiálech nebo oblečení. „Problémem je, že nejsou v plastech fixované, tudíž se uvolňují do okolního prostředí. Lidské receptory endokrinního systému jsou citlivé na tyto látky a proto se zvyšuje i četnost onemocnění jako endometrióza nebo samovolných potratů. U mužů dochází ke snižování testosteronu, což způsobuje různé vrozené vady a menší množství spermií,“ uvedla lékařka.

Světová zdravotnická organizace (WHO) upozorňuje, že změna klimatu s sebou přináší nutnost zvyšování odolnosti zdravotnických systémů, což podle Klimatické koalice vyžaduje například vzdělávání lidí pracujících ve zdravotnictví o souvislostech klimatické změny a zdraví. Proto koalice spouští od dubna letošního roku projekt Klimatické vzdělávání pro zdravotníky a osvěta ohledně vlivu klimatické změny na zdraví.

Koalice během následujících dvou let bude vytvářet kurzy pro studenty lékařských oborů a praktické lékaře, mimo jiné vytvoří vzdělávací materiál pro veřejnost.

Klimatická koalice je platforma neziskových organizací a neformálních iniciativ, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního prostředí. Patří do ní například Hnutí Duha či organizace Greenpeace.