Od 19. února nebudou zdravotnická zařízení asi moci využívat pracovní karantény

Pracovní karanténu v současné době mohou čerpat pro své pracovníky zdravotnická zařízení, pobytová zařízení sociálních služeb a školní zařízení ústavní péče, jako jsou například dětské domovy.

V testování zaměstnanců by měli pokračovat poskytovatelé lůžkové a jednodenní zdravotní péče, domovy pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením nebo domovy se zvláštním režimem určené například pro nemocné s Alzheimerovou chorobou. Testovat se budou také pracovníci pobytových odlehčovacích služeb v týdenních stacionářích nebo chráněného bydlení. Dosud povinně testují všechna zdravotnická a sociální zařízení.