Nemocnice Plzeňského kraji loni provedly nejvíc odběrů krve za deset let

Menší odběrová centra krajských nemocnic nezaznamenala podle Kokošky během pandemie koronaviru výraznější odliv dárců. „Jen asi desetina pravidelných dárců v uplynulých dvou letech buď vůbec nechodila nebo jen sporadicky. Zejména v druhém roce pandemie 2021 je ale zastoupili prvodárci, kteří vyslyšeli výzvy transfuzních pracovišť,“ řekl Kokoška. V Klatovské nemocnici loni darovalo krev 280 prvodárců, což bylo druhé nejvyšší číslo za posledních deset let. Do Rokycanské nemocnice přišlo loni 111 prvodárců, nejvíc za posledních deset let.

 

„Letošní rok naznačuje, že by mohl být zase o něco lepší. Postupně se začala vracet v pravidelné frekvenci právě ta desetina dárců, kteří během pandemie docházeli jen příležitostně. A dál chodí i loňští prvodárci. Díky tomu obě centra překročila polovinu loňských odběrů už v květnu,“ řekl Kokoška. I letos přicházejí prvodárci, jsou mezi nimi i lidé z Ukrajiny. „Jsou to spíše jednotky nebo menší desítky, ale objevují se. Jedná se jak o lidi, kteří v ČR pracují již delší dobu, tak i o současné uprchlíky,“ doplnil mluvčí. Kromě Klatov a Rokycan krajské nemocnice odebírají krev i výjezdovým způsobem v dalších městech.

 

Vedoucí lékařka transfuzního pracoviště Klatovské nemocnice Jana Zítková vítá, že dárců spíše přibývá. „V Klatovské nemocnici jsme se letos vrátili k plné operativě. Spotřeba je proto oproti loňsku vyšší a větší poptávka po krvi je i ze strany jiných zdravotnických zařízení,“ řekla. Zdravotníci vyzývají dárce, kterým to interval mezi odběry umožňuje a kteří se chystají na zahraniční dovolenou, aby darovali krev ještě před odjezdem. „Po návratu ze zahraničí by totiž neměli dávat krev minimálně měsíc, pokud cestují v rámci Evropy, a pokud letí třeba do Egypta, Turecka, Tuniska nebo i do vzdálenějších destinací, možnost darovat krev od návratu se prodlužuje na dva i více měsíců,“ doplnila primářka hematologicko-transfuzního oddělení Rokycanské nemocnice Miroslava Padrtová.

 

Loni odebrané množství krve bylo podle Levorové pro FN Plzeň dostačující. „Během roku jsou pravidelné výkyvy, kdy přichází dárců méně – například prázdniny či podzimní období viróz, ale díky usilovné práci našich zaměstnanců máme úžasnou komunikační cestu k našim dárcům. Stále přichází dárci noví prvodárci a opravdu si naše dárce hýčkáme,“ řekla. Dárcovské centrum transfuzního oddělení prochází letos rozsáhlou rekonstrukcí za víc než 20 milionů korun. Pravidelných dárců má oddělení kolem 11.500, od nichž ročně zajistí kolem 22.000 odběrů plné krve, separované plazmy nebo krevních destiček.

 

Podle tiskové zprávy Českého červeného kříže je v ČR v nemocničních transfúzních zařízeních registrováno na 250.000 pravidelných dárců a ročně jich přibude asi 30.000. Podle odborníků by bylo třeba mít celkem alespoň 300.000 dárců a ročně 35.000 prvodárců, aby se pokryl přirozený úbytek a posílil se celkový počet dárců.